• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Filarmonica Pitești

Calea București nr. 2, Tel. 0248.220111
e-mail: filarmonica@filarmonicapitesti.ro

FILARMONICA PITEŞTI

FILARMONICA PITEŞTI este o instituție profesionistă de concerte, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești și finanțarea Primăriei Municipiului Pitești.
Filarmonica își are sediul, din 25 august 2016,  în Piteşti, Calea București nr. 2 - Centrul Multifuncțional, după ce 9 ani a funcționat la Casa Cărții și Casa de Cultură a Sindicatelor Pitești.
Din 20 mai 2018, în cadrul instituției, funcționează și noul CINEMATOGRAF „BUCUREȘTI”, deschis publicului sâmbăta și duminica.
Tel. 0248.220111, fax: 0248.212548 
Informații despre concerte: www.filarmonicapitesti.ro,
Informații despre filmele difuzate: www.cinemabucuresti.ro
email: filarmonica@filarmonicapitesti.ro
Reprezentată legal de Gabriel Nita, manager.
 
Filarmonica Pitești are ca obiect principal de activitate organizarea de activități de interpretare artistică (cod CAEN 9001).
Filarmonica Pitești a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 186 din 20 iunie 2007, ca instituție profesionistă de concerte cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti. Primul concert al orchestrei simfonice, acela inaugural, a avut loc anterior, la 25 mai 2007, în cadrul Zilelor Municipiului Pitești. Și al doilea concert a fost organizat tot de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești, la 29 iunie 2007, abia cel din 26 iulie 2007 fiind organizat de către instituția nou înființată, Filarmonica Pitești. Prima stagiune a Filarmonicii Pitești a debutat la 27 septembrie 2007 (a se vedea, pe această pagină web, toate concertele susținute până în prezent). La 26 aprilie 2010 a fost înscrisă de către Ministerul Culturii în Registrul Artelor Spectacolului. Pentru succesul său de public, Filarmonica Pitești a fost numită, de către presa locală, ca fiind "vioara întâi a culturii argeșene” (mai multe amănunte pot fi citite în cartea ”Bătălia pentru Filarmonica Pitești”, de Jean Dumitrașcu, director-fondator al instituției, apărută în anul 2008).Filarmonica Pitești este o instituţie profesionistă de artă interpretativă, având menirea de a promova valori ale culturii muzicale româneşti şi universale.

Filarmonica Piteşti are următoarele atribuţii:
a) promovarea, prin mijloace specifice artei spectacolului, a valorilor culturii române şi universale;
b) promovarea culturii româneşti în străinătate, prin organizarea de spectacole specifice;
c) răspândirea şi dezvoltarea valorilor artistice autentice;
d) are autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității;
e) selecţionarea, promovarea şi perfecţionarea artiştilor în cadrul Filarmonicii Piteşti;
f) crearea de noi perspective artistice prin diversificarea activităţii, abordarea repertoriului contemporan.

Filarmonica Piteşti are ca obiect de activitate:
a) susţinerea de concerte: simfonice, vocal-simfonice, camerale şi recitaluri;
b) organizarea şi participarea la evenimente şi acţiuni cultural-artistice, în ţară şi în străinătate;
c) realizarea de proiecte cultural-artistice în colaborare cu artişti şi instituţii din ţară şi din străinătate;
d) participarea la turnee, festivaluri şi alte manifestări artistice organizate în ţară şi străinătate;
e) atragerea şi formarea publicului tânăr prin prezentarea concertelor şi recitalurilor.

În cei 11 ani de existență, Filarmonica Pitești a organizat peste 650 de concerte simfonice și concerte camerale, festivaluri, concursuri, cursuri de măiestrie, a participat la festivaluri naționale și internaționale, a valorificat potențialul artistic și uman local oferind șansa unui loc de muncă absolvenților Liceului de Arte „Dinu Lipatti” din Pitești și și-a câștigat un loc binemeritat în rândul celor mai bune instituții de concerte din România.

 

- RAPORT privind modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității Filarmonicii Pitești - 2023

Instituții și servicii publice