• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Fotbal Club Argeș

B-dul Petrochimiștilor, nr. 29, Tel.:+40.248.615.531, e-mail: scmpitesti@gmail.com

FOTBAL CLUB ARGEȘ

Obiectul de activitate: Organizarea de activități sportive
Sediul: B-dul Petrochimiștilor, nr. 29
Tel/Fax: +40.248.615.531
DIRECTOR: Șerban Dragoș Adrian
 
Fotbal Club Argeș, este o instituţie publică, de interes local al Municipiului Piteşti, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 405/25.11.2010, în temeiul Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitatea de specialitate a Fotbal Club Argeș este coordonată metodologic şi funcţional de către Direcţia Servicii Publice și Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti. Instituţia colaborează metodologic cu Federaţiile de specialitate şi asociaţiile municipale de specialitate și respectă normele și normativele Ministerului Tineretului și Sportului precum si prevederile specifice din normele și regulamentele federațiilor naționale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă.
Scopul Fotbal Club Argeș îl constituie organizarea şi administrarea de activităţi sportive, prin dezvoltarea activităţii de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale, precum și organizarea pe plan local a activităților sportive specifice Programului național  «Sportul pentru Toți».
Obiectul de activitate al Fotbal Club Argeș cuprinde următoarele:
a) iniţierea, desfăşurarea şi participarea la programe, acţiuni, competiţii interne şi internaţionale;
b) promovarea disciplinelor sportive a căror practicare a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Pitești;
c) administrarea bazei sportive proprii;
d) promovarea combaterii violenţei, dopajului şi a discriminării în cadrul activităţilor sportive în general şi a celor organizate în cadrul Fotbal Club Argeș, în special;
e) cultivarea spiritului de competiţie şi fair-play al tinerilor practicanţi ai sportului de performanţă și ai Sportului pentru Toți, precum şi a respectului pentru valorile perene ale sportului românesc;
f) atragerea de sponsori, coordonarea şi facilitarea sponsorizării activităţii sportive de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice, din ţară şi străinătate;
g) promovarea de schimburi cu caracter documentar-ştiinţific între structuri similare, instituţii neguvernamentale, asociaţii profesionale;
h) Fotbal Club Argeș  poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi a obiectului de activitate, în condiţiile legii.
Fotbal Club Argeș este condus de un director şi este organizat în compartimente, conform organigramei aprobate prin hotărâre a Consiliului Local.
 
Secţiile pe ramuri sportive ale Fotbal Club Argeș sunt următoarele:
a) baschet;                                                                           
b) handbal;                                                                          
c) rugby;                                                                              
d) volei;                                                                               
e) şah;                                                                                  
f) „sportul pentru toţi”;                                                        
g) fotbal;                                                      
h) modelism;
i) tenis de masa;
j) judo;
k) natatie;
l) atletism;
m) karate;
n) box.

Instituții și servicii publice