• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Poliția Locală a Municipiului Pitești

Bulevardul Eroilor, nr. 30, Tel.: 0348/911, e-mail: politialocalapitesti@yahoo.com

POLIŢIA LOCALĂ  A MUNICIPIULUI PITEŞTI

Denumirea instituţiei: POLIȚIA LOCALĂ PITEȘTI
Principalul obiect de activitate: Ordine publica
Conducătorul instituţiei: Director General, Valerica NICOLAE
Adresa sediului principal: Pitești, strada Eroilor, nr. 30
Codul de identitate fiscala / cod unic de inregistrare: 21810425
Operator de date cu caracter personal: 9041, 9048
Telefon sesizări cetățeni: 0248 / 210.230 ; 0248 / 222.248 ; 0348 / 911
Telefon Secretariat: 0248 / 224.140
Fax Secretariat: 0348 / 430.531
 
Program de audiențe :
- Director General Nicolae Valerică   joi: între orele 1400 - 1600
- Director General Adjunct Mihai Ciprian   joi: între orele 1200 - 1400
- Director General Adjunct Rădulescu Marian   joi: între orele 1000 - 1200
 
 
Prezentare generală:
Poliția Locală Pitești asigură menținerea ordinii și liniștii publice în apropierea următoarelor unități de învățământ: școlile 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16 și Liceul Economic Maria Teiuleanu (corpul situat pe Bulevardul Eroilor).
Poliția Locală Pitești își desfășoară activitatea în baza Legii 155/2010.   
 
 

Instituții și servicii publice