• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter, Tel.: 0248/210 380, e-mail: spepmp@yahoo.com

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 2006, în baza dispozițiilor H.C.L. nr. 9/31.01.2006, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești, finanţată integral de la bugetul local, directorul executiv al SPEPMP fiind ordonator terţiar de credite.

Obiectul de activitate: Servicii de administrație publică generală
Cod CAEN: 8411
Adresa: Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter, cod poștal 110134
Tel: 0248.210.380
Fax: 0248.210.280
E-mail: spepmp@yahoo.com
CIF: RO 18812396
Operator de date cu caracter personal nr. 14802

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)asigură administrarea spaţiilor locative şi cu altă destinaţie aflate în patrimoniul municipiului Piteşti, date în acest scop la S.P.E.P.M.P.;
b)urmăreşte derularea contractelor încheiate de către diverse persoane fizice şi juridice cu Municipiului Piteşti, pentru imobilele aflate în domeniul public sau privat al municipiului, precum şi respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate;
c)asigură administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti;
d)asigură evidenţa şi administrarea parcărilor, pasajelor şi a toaletelor publice din municipiul Piteşti;
e)asigură funcţionarea iluminatului stradal şi pietonal, a iluminatului arhitectural şi a iluminatului ornamental–festiv, în limitele şi competenţele prevăzute de lege;
f)asigură activitatea de agrement şi sport, în bazele aflate în administrarea S.P.E.P.M.P.;
g)asigură administrarea fântânilor arteziene şi a ceasurilor stradale situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti;
h)asigură activitatea de gestionare a animalelor fără stăpân, pierdute sau abandonate, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti;
i)asigură activitatea de incinerare a deşeurilor periculoase în cadrul Incineratorului ecologic;
j)asigură activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești.

Conducerea instituției este asigurată de:

Director executiv – Gheorghe ZAHARIA
Director adjunct – Eduard-Alexandru MARCU
Șef Serviciul Financiar, Contabilitate – Roxana RIZEA
Structura organizatorică - compartimente funcționale:

1. Serviciul Financiar, Contabilitate - șef serviciu, Roxana Rizea;
2. Serviciul de Iluminat Public - șef serviciu, Cristina Popa;
3. Serviciul Exploatare Parcări - șef serviciu, Alina Crăciun;
4. Serviciul Administrare Bazin de Înot și Baze de Agrement - șef serviciu, Nicoleta-Aurora Dobre;
5. Secția Întreținere Patrimoniu - șef secție, Florin-Răzvan Stancu;
6. Biroul Resurse Umane - șef birou, Nicoleta-Cristina Diaconescu;
7. Biroul Fond Locativ şi Spaţii cu Altă Destinaţie - șef birou, Alexandru-Bogdan Stancu;
8. Biroul Biroul Urmărire, Executare Contracte şi Reclamă–Publicitate - șef birou, Alina Berechet;
9. Atelierul Întreținere Parcuri și Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare-șef atelier Horia Iliescu;
10. Compartimentul Investiţii, Achiziţii;
11. Compartimentul Juridic;
12. Compartimentul Administrare Stadion “Nicolae Dobrin”;
13. Compartimentul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj;
14. Compartimenul Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului.

Programul de funcţionare al instituției:
Luni – miercuri : 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:30
Vineri: 08.00 – 13:30

Serviciul Exploatare Parcări
E-mail: serviciul.parcari@gmail.com

Parcări de reședință- programul de lucru cu publicul:
Luni, Marți, Miercuri: 10:00 – 15:00
Joi: 10:00 – 12:00 și 15:30 – 18:30
Vineri: 10:00 – 13:30
Tel: 0348.433.444
Platforma on-line a locurilor de parcare de reședință din municipiul Pitești: www.parcaripitesti.ro
Parcări publice cu plată - program de lucru cu publicul:
Luni – miercuri : 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:30
Vineri: 08.00 – 13:30
Tel: 0348.44.44.66 (inclusiv sesizări sistem autotaxare parcări)
Plăți on-line parcări publice cu plată: Aplicația TPARK
Plăți on-line amenzi parcare: GHIȘEUL.RO

Serviciul de Iluminat Public - preluare sesizări / deranjamente privind iluminatul public:
Tel.: 0248.21.21.33
E-mail: dispecerat.iluminatpublic@gmail.com

 

Instituții și servicii publice