• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Anunț pentru selecția membrilor comisiei de evaluare a planurilor de afaceri

ANUNȚ REZULTATE  CONCURS PLANURI DE AFACERI - Sesiunea 2
Primăria Municipiului Pitești anunță rezultatul concursului planurilor de afaceri (sesiunea 2) organizat pentru participanții din grupele 5 și 6 ce au absolvit  cursul de competențe antreprenoriale.
Următorii participanți ale căror planuri de afaceri au obținut în urma verificării tehnico-financiare cel puțin 60 de puncte sunt declarați admiși:

Nume participant

Locația de implementare a afacerii (Localitate/
Județ)

 

Participantul a absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul proiectului (Valori: Da/Nu)

 

Codul CAEN al activității principale a viitoarei societăți

Planul de afaceri propune activități concrete care conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020

(Valori Da/Nu)

Punctaj

TUDORACHE OANA

Pitești/
Argeș

Da

8121

Da

74

POPESCU NARCIS

Pitești/
Argeș

Da

4520

Da

73

PROBOTEANU ROBERT

Pitești/
Argeș

Da

1812

Da

75

PUIȘORU CRĂCIUN

Pitești/
Argeș

Da

5610

Da

70

NICOLAE BOGDAN

Pitești/
Argeș

Da

4721

Da

70

 

Anunț

În cadrul proiectului "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, subactivitatea 4.5 “Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru planurile de afaceri”, se va proceda la constituirea comisiei de evauare planuri de afaceri depuse de către persoanele din grupul ţintă, absolvenţi ai cursurilor de competenţe antreprenoriale in data de 05.12.2019, între orele 17:00-17:30.
Comisia  de evaluare a planurilor de afaceri aferente primei sesiuni de evaluare își va desfășura activitatea începând cu data de 06.12.2019 până la data de 09.12.2019.


Anunt selecție membrii comisie de evaluare planuri de afaceri

Profi Jobs Consulting SRL, în calitate de partener în cadrul proiectului "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973 cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățiile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Titlul proiectului: "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, de către persoanele din grupul țintă, absolvenți ai cursurilor de competențe antreprenoriale.
Comisiile de evaluare și selecție constituite sub forma unui juriu,. O comisie este formată din 3 persoane (2 membri și un președinte):  reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. Vor fi organizate 6 sesiuni de evaluare.

Cerințe generale:
Experiența solicitată:
- Absolvent studii superioare cu licență sau echivalent – 3 ani
- Reprezentant al mediului de afaceri, al patronatelor din aria de implementare a proiectului - 5 ani
Atributii:
- Jurizează planurile de afaceri depuse în cadrul activitatii 4.5 “Organizarea și desfășurarea concursului pentru planurile de afaceri”  în cadrul proiectului“ "Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973
- Competențe solicitate:
- capacitate de analiză
- spirit critic
- viziune
- corectitudine
Analiza documentelor transmise de persoanele interesate și selectarea membrilor juriului se va face pe baza de CV-uri și a altor documente din care rezultă că au experiență dovedită în antreprenoriat.
Vă rugăm să trimiteti CV-urile dvs. însoțite de documente care să ateste informațiile prezentate în CV, până la data de 06 decembrie 2019, orele 09.00, la următoarele adrese de mail: biroupitesti@yahoo.comadmpitesti@yahoo.com .
Detalii la telefon: 0726214664
Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate, prin email sau telefonic, în vederea participării la un interviu.
Informații suplimentare:
Vă rugăm să completați CV-ul în format Europass.
Documentele care vor fi transmise împreună cu CV-ul trebuie să ateste calificările / studiile relevante mentionate în CV, cât și experiența profesională (recomandari, copii după contracte, etc.)

          Profi Jobs Consulting SRL, în calitate de partener în cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973 cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățiile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Titlul proiectului: ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, de către persoanele din grupul țintă, absolvenți ai cursurilor de competențe antreprenoriale.

          Comisiile de evaluare și selecție constituite sub forma unui juriu,. O comisie este formată din 3 persoane (2 membri și un președinte):  reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. Vor fi organizate 6 sesiuni de evaluare.

 

Cerințe generale:
Experiența solicitată:
- Absolvent studii superioare cu licență sau echivalent – 3 ani
- Reprezentant al mediului de afaceri, al patronatelor din aria de implementare a proiectului - 5 ani
Atribuții :
- Jurizează planurile de afaceri depuse în cadrul activitatii 4.5 “Organizarea și desfășurarea concursului pentru planurile de afaceri”  în cadrul proiectului “,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973
Competențe solicitate:
- capacitate de analiză
- spirit critic
- viziune
- corectitudine

          Analiza documentelor transmise de persoanele interesate și selectarea membrilor juriului se va face pe baza de CV-uri și a altor documente din care rezultă că au experiență dovedită în antreprenoriat.
          Vă rugăm să trimiteti CV-urile dvs. însoțite de documente care să ateste informațiile prezentate în CV, până la data de 15 noiembrie 2019, orele 11.00, la următoarele adrese de mail: biroupitesti@yahoo.comadmpitesti@yahoo.com.
          Detalii la telefon: 0726-214664
          Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate, prin email sau telefonic, în vederea participării la un interviu.

          Informații suplimentare:
          Vă rugăm să completați CV-ul în format Europass.
          Documentele care vor fi transmise împreună cu CV-ul trebuie să ateste calificările / studiile relevante mentionate în CV, cât și experiența profesională (recomandari, copii după contracte, etc.)

 

Codul proiectului: POCU/138/4.1/114973

Titlul proiectului:Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești

 

ANUNȚ REZULTATE  CONCURS PLANURI DE AFACERI

Primăria Municipiului Pitești anunță rezultatul concursului planurilor de afaceri organizat pentru participanții din grupele 1,2,3 și 4 ce au absolvit  cursul de competențe antreprenoriale.

Următorii participanți ale căror planuri de afaceri au obținut în urma verificării tehnico-financiare cel puțin 60 de puncte sunt declarați admiși:

Nume participant

Locația de implementare a afacerii (Localitate/Județ)

 

Participantul a absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul proiectului (Valori: Da/Nu)

 

Codul CAEN al activității principale a viitoarei societăți

Planul de afaceri propune activități concrete care conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020

(Valori Da/Nu)

Punctaj

Bucur Maria

Pitești/Argeș

Da

2511

Da

74

Stan Andrea

Pitești/Argeș

Da

9329

Da

71

Neacșu Ionuț

Pitești/Argeș

Da

5610

Da

70,5

Nicolae Pavel

Pitești/Argeș

Da

4520

Da

70,25

Nicolae Rodica

Pitești/Argeș

Da

9520

Da

71,2

Săndulescu Floarea

Pitești/Argeș

Da

1071

Da

73

Mareș Ioana

Pitești/Argeș

Da

4775

Da

71

Mierlea Florin

Pitești/Argeș

Da

9602

Da

71,5

Pisanu Alin

Pitești/Argeș

Da

1071

Da

72,45

 

Următorii participanți ale căror planuri de afaceri  nu au obținut  în urma verificării tehnico-financiare cel puțin 60 de puncte  sunt declarați respinși:

Nume participant

Locația de implementare a afacerii (Localitate/Județ)

 

Participantul a absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul proiectului (Valori: Da/Nu)

 

Codul CAEN al activității principale a viitoarei societăți

Planul de afaceri propune activități concrete care conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020

(Valori Da/Nu)

Punctaj

Săndulescu Laura

Pitești/Argeș

Da

4931

Da

58,75

Neacșu Cristina

Pitești/Argeș

Da

1071

Da

58

Murăruș Marin

Pitești/Argeș

Da

9311

Da

56

 

Participanții respinși în etapa de evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri pot depune contestații în termen de 7 zile calendaristice