• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Asociații de proprietari

Potrivit prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare:

        Activitatea de administrare a condominiului include activități de administrare tehnică, de contabilitate și casierie.
        Asociația de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcția de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate și autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreținerii, investițiilor și reparațiilor asupra proprietății comune.
        Pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociațiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;
  • să aibă angajate persoane atestate în condițiile prezentei legi.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Serviciului Coordonare Asociații de Proprietari, camera 32, tel. 0248213994/int. 223 sau 0372481810.