• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul înregistrărilor foto-video realizate în cadrul evenimentelor organizate de Primăria Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Pitești a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile legale ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE care  reglementează protecția acestora și a legislației conexe.

Primăria Municipiului Piteşti prelucrează date cu caracter personal (imagine, voce, nume şi prenume, funcţia deţinută) prin captarea, realizarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, utilizarea, stocarea şi comunicarea de fotografii, producţii video şi audio şi/sau înregistrări pentru următoarele scopuri:

  • organizarea și desfăşurarea evenimentelor Primăriei Municipiului Piteşti (şedinţe ale Consiliului Local, conferințe de presă, etc.), ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Pitești, precum și a evenimentelor din cadrul altor instituții publice;
  • participarea reprezentanților Primăriei Municipiului Piteşti, ai instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Pitești, precum și a aleșilor locali, la evenimente publice;
  • realizarea de materiale informative;
  • realizarea de reportaje/știri/interviuri/ care vizează activitatea desfășurată în cadrul Primăriei Municipiului Pitești, activitatea aleșilor locali sau a oricăror alte persoane care își desfășoară activitatea în interesul și pentru Municipiul Pitești;

Datele cu caracter personal ale participanţilor la evenimente vor fi folosite numai în scopurile declarate.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul asigurării transparenţei decizionale, prin :

  • transmisii online (streaming) - în scopurile menționate mai sus - pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Pitești și pe paginile de Youtube ale Primăriei Municipiului Pitești și ale Centrului Cultural al Municipiului Pitești; de asemenea, transmisiile online pot fi redate și pe ecranul LED instalat în Piața Primăriei;
  • postarea de filmări/fotografii pe paginile de socializare ale Primăriei Municipiului Pitești, inclusiv pe web-site-ul www.primariapitesti.ro.

Transmisiile online precum și celelalte materiale foto/video se înregistrează şi se stochează pe unități de stocare gestionate de către instituția noastră.

Datele prelucrate vor fi stocate permanent, înregistrările devenind parte din arhiva instituţională a Primăriei Municipiului Pitești, sau pot fi arhivate până la momentul la care aceste date nu mai sunt considerate relevante de către reprezentanții instituției noastre.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679, respectiv articolul 6 alin. (1) lit. c „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”, lit. e) “prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul” şi lit. f „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator”.

Pentru a asigura o transparenţă și o accesibilitate facilă față de activitățile desfășurate de reprezentanții Primăriei Municipiului Pitești, ținând cont de practica extinsă în cadrul autorităţilor publice locale, dar şi pentru a asigura o informare corectă şi completă a cetăţenilor, şedinţele Consiliului Local Pitești sunt transmise live pe pagina de socializare a instituției şi vor fi stocate potrivit prevederilor legale și a celor arătate mai sus.

Drepturile persoanelor vizate sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Informațiile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi vizualizate pe site ul www.primariapitesti.ro, la secțiunea „Informații Publice - Protecția Datelor cu Caracter Personal”.

Pentru orice aspect care ţine de protecţia datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, puteți contacta responsabilul pentru protecţia datelor (DPO) la telefon 0736699914, puteți transmite o cerere la adresa de e-mail  contactdpo@primariapitesti.ro, sau puteți înainta o cerere către instituția noastră.