• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Calitatea aerului

Planul de calitate a aerului pentru indicatorul PM10 în aglomerarea Pitești, perioada 2020 - 2024, a fost elaborat de către Primăria Municipiului Pitești și aprobat în Consiliul Local prin HCL nr. 438/23.12.2020.