• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

S. C. PUBLITRANS 2000 S. A. PITEŞTI

 
Obiectul de activitate: Transportul urban și metropolitan ce călători.
- adresa sediului principal: Piteşti, str. Depozitelor, nr. 2L, jud. Argeş, Cod Poştal: 110129
- codul de identificare fiscala / codul unic de inregistrare: RO 13008995
- numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J03/183/2000
- principalul obiect de activitate (conf. cod CAEN) ;  Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători cod CAEN 4931
Tel: 0248.213.601
Fax: 0248.213.577
- adresa site web ;www.publitrans2000.ro
- numele si functia conducatorului institutiei 
Rotaru Manuel – Director General
 
PREZENTARE GENERALĂ
S.C. Publitrans 2000 S.A., are statut de societate comercială reglementată de Legea 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Obiectul principal de activitate al societăţii înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului (ORC) este transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători CAEN 4931.
În prezent societatea are ca acţionar unic Consiliul Local al municipiului Piteşti.
Este condusă de către doi membrii ai Consiliului Local reprezentanţi în A.G.A. şi un consiliu de administraţie selecţionat conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile şi completările ulterioare. Municipiul Piteşti fiind acţionarul majoritar al S.C. Publitrans 2000 S.A este autoritatea tutelară în conformitate cu prevderile art. 2,   pct. 2  din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.                                 
Societatea deţine contractul de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate aprobat de catre Consiliul Local, propunându-şi în viitor să devină operator regional. Acest statut îi permite ca prin atribuire directă să poată să obţină atribuirea serviciului de transport public local şi în comunele limitrofe Piteştiului, venind în sprijinul cetăţenilor din aceste zone, care alcătuiesc aşa-zisa zonă metropolitană. Avantajele realizării unui transport controlat şi reglementat de autorităţile publice locale care alcătuiesc această zonă metropolitană sunt multiple atât din punct de vedere al stabilităţii tarifelor şi controlului riguros al cheltuielilor cât şi al atractivităţii mediului investiţional care îşistabileşte diferite centre de producţie în această zonă, cu taxele şi impozitele aferente şi deci cu impact asupra creşterii bugetelor locale.
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. este operator de transport rutier şideţineLicenţă de transport eliberată de A.R.R. în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, la nivelul municipiului Piteşti, se realizează de către operatorul transport S.C. Publitrans 2000 S.A., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, aprobat prin H.C.L nr. 178/2016 încheiat pe o perioadă de 6 ani.
S.C. Publitrans 2000 S.A. deţine licenţe de traseu şicaietele de sarcini aferente pentru toate traseele din municipiul Piteşti.