• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Date de contact - Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Compartimentul Calitate și Control Intern, Protectia Datelor cu Caracter Personal

e-mail DPO : contactdpo@primariapitesti.ro

nr. telefon (direct) : 0736699914