• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Raport privind activitatea societăților comerciale la care Municipiul Pitești deține o participație majoritară sau integrală

Raportul pe anul 2022 privind activitatea societăților comerciale la care Municipiul Pitești deține o participație majoritară sau integrală