• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate prin termoscanare

În contextul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, a declarării stării de alertă la nivel național și instituirea unor măsuri necesare a fi aplicate pe durata stării de alertă, conform reglementărilor prevăzute de:
- art.13, lit.b , din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- art. 9, pct.3, Anexa nr.3, din HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- art. 9 din Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR) privind prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal, date care privesc și starea de sănătate a persoanei fizice.

Vă informăm că, în perioada stării de alertă, Primăria municipiului Pitești pune în aplicare prevederile legale și recomandările prevăzute în actele normative menționate mai sus.
La intrarea în instituție și la intrarea în centrele de încasare a impozitelor și taxelor locale de pe raza municipiului se efectuează triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii cetățenilor care se prezintă personal la sediile noastre pentru a solicita consultanță, pentru a depune documente sau pentru a efectua plăți.
Măsurarea temperaturii se desfășoară în zone unde există camere de luat vederi, fapt ce constituie dovada respectării normelor legale în vigoare.
Temeiul pentru prelucrarea temperaturii este îndeplinirea unei obligații legale, respectiv art. 6 alin. (1) din GDPR, coroborat cu art. 9 alin. (2) lit. i) din GDPR.
Prelucrarea datelor conform GDPR se face potrivit principiului limitării la scop, fapt ce presupune că datele privind starea de sănătate (temperatura corporală) poate fi obținută doar în scopul de a depista posibilele persoane infectate cu SARS-CoV-2, de a evita accesul acestora în instituție, precum și contactul lor cu alte persoane. Al doilea scop de prelucrare a acestor date este acela de a dovedi îndeplinirea obligațiilor legale instituite și aplicate pe perioada stării de alertă.
Imaginile care conțin cadrele cu măsurarea temperaturii cetățenilor vor fi stocate în condiții de siguranță pe întreaga perioadă a stării de alertă, ulterior fiind arhivate sau șterse, în condițiile legii. Imaginile nu vor fi dezvăluite în spațiul public.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter special, prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016 sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la telefon 0736699914, puteți transmite o cerere la adresa de e-mail contactdpo@primariapitesti.ro sau puteți depune o cerere scrisă la sediul instituției.