• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

2019

Locuitorii municipiului Pitești pot depune, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, până la data de 13 aprilie 2019. 
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti - Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.

Click aici pentru formularul de propuneri și sugestii. 
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.
Nota - propuneri buget se poate consulta dând click aici.
Proiectul bugetului Municipiului Pitești pe anul 2019 se poate consulta dând click aici
Dezbaterea publică a proiectului de buget va avea loc în data de 10.04.2019 începând cu ora 16.00, în Sala de Spectacole a Centrului Multifuncțional Pitești din Calea București nr.2.
Procedura dezbaterii publice a bugetului Municipiului Pitești pe anul 2019 se poate consulta dând click aici
Minuta dezbaterii publice se poate consulta dând click aici
Expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2018 se poate consulta dând click aici.
Rapoartele de avizare a proiectului de act normativ se pot consulta dând click aici.
Versiunea finală adoptată a proiectului de act normativ se poate consulta dând click aici.