• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Informații privind obținerea contului de acces la serviciile disponibile online oferite de Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe Locale

Cererile de înregistrare ca utilizator al sistemului de plată electronică disponibil la adresa www.primariapitesti.ro, precum și cererile privind comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, se pot transmite și prin intermediul poștei electronice.

În cazul persoanelor fizice, cererile se transmit la adresa de e-mail scipf@primariapitesti.ro.