• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Politica prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Pitești are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale care îi sunt furnizate.
Datele cu caracter personal care apar în declarațiile de avere și de interese sunt prelucrate și transmise către Agenția Națională de Integritate în baza prevederilor din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Transferul datelor cu caracter personal este realizat prin intermediul unei platforme securizate. Publicarea datelor cu caracter personal pe site-ul instituției este realizată în conformitate cu prevederile legale.
Drepturile persoanei vizate sunt prevăzute de Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016.