• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Programul "Termoficare 2006 - 2015 - căldură și confort"

Proiectele de investiții

1. Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești, prin transformarea punctelor termice în centrale termice
2. Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de distribuție a agentului termic și a unor rețele termice de transport din municipiul Pitești aprobate în 2014 în cadrul Programului "Termoficare 2006 - 2015 - căldură și confort"

Prin Ordinul nr.124/2012 al ministrului  Administratiei  si Internelor s-a aprobat Regulamentul privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.
La nivel central punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament se realizează de către Unitatea de management al programului "Termoficare 2006-2015 căldură si confort " din cadrul “Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale” a Ministerului Administraţiei şi Internelor, UMP - Termoficare 2006-2015 căldură.
Implementarea şi monitorizarea pe plan local a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", precum şi coordonarea activităţilor privind derularea investiţiilor intră în responsabilitatea administraţiilor publice locale.
Urmare a depunerii si evaluarii solicitarii de finantare completata si insotita de documentele specificate în Ghidul de finanţare, Municipiul Pitesti a fost inclus în acest Program.
Conform Ordinului nr. 1210/2014 emis de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice privind aprobarea alocarii unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort", s-a alocat Municipiului Pitești suma de 2.160 mii lei pentru urmatoarele proiecte de investitii:
1. Reabilitarea SACET prin transformarea punctelor termice in centrale termice.
2. Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de distribuție a agentului termic și a unor rețele termice de transport din municipiul Pitești
Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat  a fost stabilit în baza solicitărilor de finanţare, a proiectelor depuse, precum şi a valorii contribuţiei proprii a autorităţilor administraţiei publice locale beneficiare.
Între  Ministerul  Dezvoltarii  Regionale si Administratiei Publice şi Municipiul Pitesti s-a încheiat contractul de cofinantare a proiectelor sus mentionate.
Valoarea contractului este de 2.160 mii lei, iar valoarea contribuţiei proprii a beneficiarului este de 1.316,944 mii lei. 

Obiectivele de investiții care se execută în cadrul contractului de cofinanțare sunt:
1. Transformare PT 206 in C.T.
2. Transformare PT 207 in C.T.
3. Transformare PT 202 in C.T.
4. Reabilitare retele termice C.T. 715