• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Solicitare Informații. Legislație

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

„Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, infomațiile de interes public.
Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente :
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea ;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public ;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001: Simion Ana-Maria