• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
31 Octombrie, 2023 Pitești-ul la zi

Regulament privind funcționarea Târgului de Crăciun Pitești, 2023

Pentru buna organizare și funcționare, expozantul trebuie să respecte următoarele reguli/ obligații:
1. Expozantul are obligația să ia în primire spațiul alocat și să termine amenajarea/construcția standului până cel târziu la data de 30.11.2023, ora 12:00, conform programării făcute de organizator.
Expozantul are obligația să elibereze spațiul/standul până la ora 10:00 a zilei următoare după ultima zi de funcționare (03.01.2024).
Neeliberarea la timp a spațiului/standului atrage după sine eliberarea forțată a produselor de către organizator.
2. Standul/spațiul alocat este pus la dispoziția expozantului în baza unui proces verbal încheiat cu persoana desemnată de organizator, cu 2 zile înainte de data deschiderii manifestării.
3. Expozantul nu va pune în vânzare produse sau servicii nemenționate în formularul de înscriere și aprobate de organizator.
În cazul în care expozantul nu își îndeplinește obligația de a nu mai pune în vânzare produse neaprobate de organizator, organizatorul are dreptul să rezilieze unilateral acordul și să solicite expozantului eliberarea standului în termen de 24 de ore de când i se comunică rezilierea.
4. Expozanții pot fi obligați să folosească la ambalare/servire obiecte personalizate (pungi, etichete, căni, pahare etc.) cu denumirea/sigla evenimentului, dacă organizatorul solicită acest lucru. Costul achiziției acestor obiecte nu poate depăși în mod semnificativ costul produselor echivalente nepersonalizate.
5. Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislației în vigoare în România. Respectarea legislației cade în sarcina expozantului.
6. Standul va fi amenajat astfel încât vânzarea să se facă din stand, nu din fața acestuia. Prezentarea produselor trebuie să confere un aspect plăcut standului. Nu este permisă prinderea, fixarea, agățarea și expunerea pe exteriorul standului. Expozanții pot utiliza numai spațiile de expunere alocate. Este interzisă amenajarea de alte construcții în afara standului, montarea de umbrele și alte elemente similare (ex. pavilioane, suporturi, etc.).
Nerespectarea acestei reguli/obligații dă dreptul organizatorului să solicte expozantului demontarea acesora. Dacă în termen de 24 ore nu este respectată această prevedere, organizatorul poate dispune demonarea elementelor cu mijloace proprii, costul acestei operațiuni fiind imputat expozantului.
7. Standul trebuie decorat festiv, conform indicațiilor organizatorului, în concordanță cu tema evenimentului. Organizatorul va desemna persoane care vor colabora cu expozantul pentru decorarea corectă a standului/ spațiului. Aceste persoane vor da acceptul privind decorarea corectă a standului/spațiului.
8. Expozanții nu vor fixa elemente de pereții interiori ai standului folosind cuie. Se pot folosi doar șuruburi pentru lemn, în cantitatea minimă necesară, de dimensiuni reduse, care să nu lase urme vizibile la demontare. Expozanții nu pot monta geamuri sau elemente asemănătoare pe zona deschisă a căsuței. Expozanții vor înlătura în mod corespunzător toate elementele montate pe stand la părăsirea acestuia.
9. Expozanții sunt obligați să păstreze curățenia în jurul propriului stand și să pună la dispoziția clienților un coș de gunoi (culoare negru) în care aceștia să poată arunca deșeurile rezultate. Expozanții sunt obligați să arunce sacii de gunoi plini în pubelele special amenajate. În spațiile dintre căsuțe, în spatele sau în fața acestora nu pot fi puse/depozitate elemente, cutii, marfă, etc.
10. Deszăpezirea a 1,5m în jurul propriului stand este obligația expozanților. Expozanții nu vor împinge zăpada în locații care să deranjeze alți expozanți sau traficul pietonilor.
11. Expozanții fără activitate alimentară pot consuma curent electric în limita unei puteri instalate de 2 kW. Din motive de siguranță, această limită nu poate fi ridicată.
Este permisă utilizarea exclusivă a aparatelor de încălzire cu cuarț sau infraroșu omologate conform normelor Europene in vigoare. Aparatele de încălzire cu rezistență (reșouri, aeroterme, calorifere cu ulei) sunt interzise!
Expozanții care desfășoară activități care necesită un consum de curent ridicat trebuie să comunice echipamentele care vor fi montate și puterea de curent necesară acestora (în kW). Realizarea instalației electrice interioare, în aval de contor, este responsabilitatea expozantului. Aparatele destinate încălzirii standului nu reprezintă un motiv pentru solicitarea suplimentării de putere de curent electric.
Utilizarea de alte aparate de încălzire față de cele permise dă dreptul organizatorului să interzică folosirea acestor aparate. Aparatul trebuie scos din funcțiune în momentul constatării.
12. Costurile legate de electricitate vor fi determinate în functie de energia electrică efectiv consumata de expozant pe perioada evenimentului. Expozanții sunt obligați să încheie contract cu organizatorul pentru recuperarea contravalorii energiei electrice consumate.
13. Este interzisă utilizarea surselor de sunet și/sau lumină care deranjează alți expozanți sau atmosfera generală a târgului. Aparatul trebuie scos din funcțiune în momentul constatării de către expozant.
14. Programul de desfășurare, valabil pe durata evenimentului este următorul:
Luni – Vineri: 10:00 - 21:00
Sâmbătă – Duminică: 10:00 - 22:00
Zile cu program special:
24.12.2023: program minimum obligatoriu 11:00 - 16:00, program maximum 11:00 - 21:00
25.12.2023: program minim obligatoriu 16:00 - 21:00, program maximum 11:00 - 22:00
26.12.2023: 11:00 - 21:00
31.12.2023: program minimum obligatoriu 16:00 - 01:00, program maximum 11:00 - 01:00
01.01.2024: program minimum obligatoriu 16:00 - 21:00, program maximum 11:00 - 21:00
02.01.2024: 10:00 - 20:00.
Expozanții sunt obligați să respecte programul de desfășurare, în cadrul căruia expozantul trebuie să fie prezent și să desfășoare activitatea de vânzare în stand/spațiu.
În cazul în care expozantul încălcată de trei ori obligația respectării programului, contractul/acordul se reziliază de drept de către organizator fără a mai fi necesară punerea în întârziere, iar organizatorul are dreptul să solicite expozantului evacuarea standului/spațiului.
15. Între orele de desfășurare, autovehiculele expozanților sau de aprovizionare nu au acces în perimetrul evenimentului. Aprovizionarea în timpul orelor de desfășurare se poate face folosind cărucioare de mână, pentru a transporta obiectele de la vehicule la stand/spațiu. Intrarea cu autovehicule în perimetrul Pieței se poate face între orele 07:00 – 09:00, 21:00 – 22:30.
Orice nerespectare a acestei reguli/obligații are ca și consecință sancționarea de către instituțiile abilitate.
16. Organizatorul are dreptul să înlăture, fără acordul expozantului, inscripționările, reclamele și alte forme de publicitate făcute în afara propriului stand sau în cazul în care nu sunt în concordanță cu legislația, dacă deranjează ceilalți participanți sau dacă nu au fost aprobate de organizator.
17. Expozantul este răspunzător de respectarea normelor legale de prevenire și stingere a incendiilor și prevenire a accidentelor și a normelor de protecție a muncii. De asemenea, expozantul este responsabil cu intruirea propriului personal privind normele PSI. Organizatorul va decide standurile în care se vor amplasa extinctoarele, care, dacă este cazul, vor fi predate/preluate în baza unui proces verbal. Expozantul este răspunzător de respectarea regulilor de siguranță și pentru implementarea măsurilor de siguranță privind situațiile de urgență pe perioada de participare la eveniment: nu intervine asupra contorului; orice modificare a instalaţiei poate fi făcută doar de personal autorizat; instalează şi utilizează aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului; verifică periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi le înlocuiește atunci când sunt uzate; nu utilizează receptoare electrice neomologate; amplasează şi utilizează aparatele electrice departe de apă, majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau în contact cu apa;
Orice nerespectare a acestei reguli/obligații are ca și consecință sancționarea de către instituțiile abilitate.
18. Fumatul este interzis în standuri și în toate spațiile prevăzute de legislația în vigoare.
19. Fiecare expozant este obligat să dețină cel puțin un stingător de mână de tip P (cu pulbere) minimum 6 kg, în termen de valabilitate.
20. Supravegherea expozanților și constatarea abaterilor se face de către personalul desemnat de organizator.
21. Este permis accesul în stand oricărui angajat al organizatorului sau desemnat de acesta, cu scopul de a remedia probleme sau de a verifica respectarea acordului și prezentului Regulament de Funcționare.
22. Expozanții vor respecta orice alte măsuri impuse de autorități sau organizator în perioada desfășurării evenimentului.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE : În vederea participării la TÂRGUL DE CRĂCIUN PITEȘTI 2023, pentru detalii click aici