• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Sistemul de management integrat calitate-mediu

În cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Pitești – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești este implementat și funcționează un sistem integrat de calitate-mediu, deținând, începând cu anul 2000, certificate de atestare a sistemului de management al calității și, din anul 2007, certificate de atestare a sistemului de management al mediului.

Începând cu anul 2004, una din măsurile pe termen lung stabilite în Programul pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul este implementarea sistemului de management al calității, respectiv al procesului de certificare a calității serviciilor conform ISO 9001, pentru serviciile către cetățeni.

Sistemul de management al calității și mediului se certifică pentru o perioadă de trei ani. În anul 2021, a fost recertificat sistemul de management integrat, calitate și mediu, pentru activitatea de servicii de administrație publică, conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 - „Sisteme de Management al Calității. Cerinte” și ale standardului SR EN ISO 14001 :2015 – „Sisteme de Management de Mediu. Cerințe cu ghid de utilizare”, de către SRAC București - societate acreditată pe sisteme de management în România - în colaborare cu IQNet – organism cu recunoaștere internațională în domeniu.