• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Proiecte cu surse de finanțare nerambursabile

TOTAL PROIECTE CONTRACTATE: 1.572.557.074,66 lei (316.365.315,68 euro)
-FONDURI NERAMBURSABILE: 1.426.199.414,31 lei (286.921.241,34 euro)
-CONTRIBUȚIA MUNICIPIULUI PITEȘTI: 146.357.660,35 lei (29.444.074,36 euro)

FINANȚARE POR 2014-2020:
PROIECTE FINALIZATE:
-MODERNIZARE, MONTARE SISTEM PANOURI SOLARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BAZINULUI OLIMPIC DIN PITEȘTI
-REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASTELUL FERMECAT”
-MANSARDARE CORP A – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA POVEȘTILOR”
-EXTINDEREA SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ADMINISTRATIVE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIPI DESCHISE”
-REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PAȘI”

PROIECTE ÎN DERULARE:
-REABILITARE ȘI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC ”ARMAND CĂLINESCU”, MUNICIPIUL PITEȘTI
-ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC AUTOBUZE ELECTRICE
-ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI
-MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT
-INTEGRAREA OPERAȚIONALĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN ȘI PERIURBAN
-CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI MĂSURI PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI
REGENERARE URBANĂ IN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR)
-PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN CADRUL PITESTI BUSINESS HUB – PROSANT

FINANȚARE POAT 2014-2020:
PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE:
-Elaborare documentații tehnico-economice pentru:
•REALIZAREA PASAJULUI RUTIER DIN STRADA LÂNĂRIEI;
•EXTINDEREA ȘI REABILITAREA ZONEI DE AGREMENT PARC TRIVALE

FINANȚARE POCA 2014-2020:
PROIECTE FINALIZATE:
-SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU CETĂȚENII MUNICIPIULUI PITEȘTI
-CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE LOCALE PRIN PLANIFICARE STRATEGICĂ EFICIENTĂ

FINANȚARE POCU 2014-2020:
PROIECTE FINALIZATE:
-„INTEGRAT! NU ASISTAT!” DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ A PERSOANELOR DEFAVORIZATE DIN SUD-VESTUL MUNICIPIULUI PITEȘTI”

FINANTARE GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021
PROIECTE FINALIZATE:
-MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI, JUD. ARGEȘ

PROIECTE ÎN DERULARE:
-ELABORAREA PLANULUI DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI

FINANȚARE PNRR
PROIECTE ÎN DERULARE:
COMPONENTA 5:
•RENOVARE ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ”MARIN PREDA”
•RENOVARE ENERGETICĂ A COLEGIULUI NAȚIONAL ”ALEXANDRU ODOBESCU”
•RENOVARE ENERGETICĂ A COLEGIULUI ECONOMIC ”MARIA TEIULEANU”
•RENOVARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CASTELUL MAGIC”
•RENOVARE ENERGETICĂ LICEUL TEORETIC ”ION BARBU”
•RENOVARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
•RENOVARE ENERGETICĂ CĂMIN INTERNAT – LICEUL TEHNOLOGIC ”ASTRA”
•RENOVARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC ”DACIA”
•RENOVARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR ARGHEZI”
•RENOVARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION PILLAT”
•RENOVARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC ”ASTRA”
•RENOVARE ENERGETICĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”VIITORUL”
•RENOVARE ENERGETICA CREȘA NR.8 - SMEUREI, PITESTI
•RENOVARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA ”ION MINULESCU”
•RENOVARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA ”TUDOR MUȘATESCU”
•RENOVARE ENERGETICA COLEGIUL TEHNIC ”COSTIN D NENITESCU”
•RENOVARE ENERGETICA CRESA NR.9 - POPA SAPCA, PITESTI
•RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI
•RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE: BL.15 - STR. RAHOVEI, BL.11A STR.TEILOR
•RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE: BL. 104 ETP - STR. DEPOZITELOR, BL. 7 - STR. ANA IPĂTESCU, BL. 1 IRTA - B-DUL REPUBLICII
•RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE: 33, 35 - B-DUL. I.C. BRATIANU

COMPONENTA 10:
•CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI (PIATA SMARDAN)
•CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI, CARTIER RAZBOIENI I, MUNICIPIUL PITESTI
•ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC
•EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL TRAFICULUI, SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO, INCLUSIV PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL PITEȘTI
•EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL TRAFICULUI - LOT 1
•EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL TRAFICULUI - LOT 2
•EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL TRAFICULUI - LOT 3
•EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL TRAFICULUI - LOT 4
COMPONENTA 3:
•CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR, CARTIER GĂVANA, MUNICIPIUL PITESTI
•CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL PITESTI
•COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR
COMPONENTA 15:
•DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL PITEȘTI ȘI COMUNA UDA, JUDEȚUL ARGEȘ

FINANȚARE ANGHEL SALIGNY
PROIECTE ÎN DERULARE:
•REABILITARE POD PE STRADA DEPOZITELOR PESTE PÂRÂUL BASCOV
•REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ: BD. FRAȚII GOLEȘTI ȘI STRADA NICOLAE DOBRIN

FINANȚARE PNDL 2
PROIECTE ÎN DERULARE:
-CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CLĂDIRE – TRONSON I – COLEGIUL NAȚIONAL ZINCA GOLESCU

FINANȚARE AFM:
PROIECTE FINALIZATE:
-MODERNIZAREA UNEI SECȚIUNI A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI PITEȘTI
-STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI
-VOLUNTAR ÎN ORAȘUL TĂU: PITEȘTIUL MEU CURAT!

PROIECTE ÎN DERULARE:
-REABILITARE TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ÎN LOCAȚIA DIN STRADA NEGRU VODĂ
-REABILITARE TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”
-CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI
-STAȚII DE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ETAPA II

FINANȚARE PROGRAMUL PENTRU LOCUINȚE
PROIECTE FINALIZATE:
-TRANSFORMARE CĂMIN C3 ÎN CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE – NICOLAE DOBRIN NR. 20
-TRANSFORMARE CĂMIN C3 – LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” ÎN CLĂDIRE DE LOCUINȚE SOCIALE

FINANȚARE C.N.I. S.A.
PROIECTE FINALIZATE:
-SALA POLIVALENTĂ - PITEȘTI ARENA
-SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „T. ARGHEZI”
-SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU”

PROIECTE ÎN DERULARE:
-STADIONUL „NICOLAE DOBRIN”
-CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL”
-BAZIN DE ÎNOT, BD. PETROCHIMIȘTILOR, NR. 23, MUNICIPIUL PITEȘTI, COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU”, JUDEȚUL ARGEȘ
-CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 1, AL. ANGHEL SALIGNY NR. 1A, MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ
-CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV, STR. COSTACHE NEGRI, PARC ȘTRAND, MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ
-CONSTRUIRE ACADEMIA DE TENIS
-CONSTRUIRE ȘI DOTARE A DOUĂ DISPENSARE MEDICALE ÎN CARTIER RĂZBOIENI, PUNCT PIAȚA RĂZBOIENI, RESPECTIV ÎN STR. STR CARPAȚI, CARTIER NEGRU VODĂ
-SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”
-SALA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR MUȘATESCU”
-SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”
-SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOALA NR. 2 – STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE „TUDOR VLADIMIRESCU”
-SALA DE SPORT 102 LOCURI COLEGIUL NAȚIONAL LICEAL „ZINCA GOLESCU”
-SALĂ DE SPORT CU 180 DE LOCURI LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL”
-CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
-PROIECT TIP „CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE”, BD. EROILOR, NR. 26-28, COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU”, MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ"
-PROIECT TIP „CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ”, LOCALITATEA PITEȘTI, CARTIER GĂVANA, STR. ALUNULUI, JUDEȚUL ARGEȘ, STR. PALTINULUI, PARCARE/SPAȚIU VERDE/ALEE ACCES-COMPLEX ALBINA”
-CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ”, LOCALITATEA PITEȘTI, BD. PETROCHIMIȘTILOR, NR. 23, JUD. ARGEȘ, COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU”