• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Colectare deseuri

Click aici pentru:
1.Graficul de colectare a deseurilor municipale menajere si reciclabile de la utilizatori, inclusiv agenti economici si institutii publice
2.Situatia strazilor unde au fost distribuite pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor
3.Situatia dotarii cu eurocontainere a platformelor de colectare a deseurilor municipale
4.Centre pentru colectarea deseurilor menajere voluminoase si a deseurilor de echipamente electrice si electronice
5.Programul de colectare a deseurilor menajere si reciclabile pe strazi si intervale orare.