• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
 • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

Titlu proiect: “CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI MĂSURI PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL PITEȘTI”
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasarea proiectului: Municipiul Pitești, județ Argeș

În data de 13.05.2020, Municipiul Pitești a semnat contractul de finanțare nr.5451 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru implementarea proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120.   
Realizarea investiției “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” de către municipiul Pitești se face din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului
Proiectul “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” înglobează următoarele 3 componente de investiții:

 • Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători,
 • Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în municipiul Pitești (5 panouri),
 • Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic si călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în Municipiul Pitești, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon în municipiu prin investiții bazate pe PMUD Pitești.
Scopul proiectului este reprezentat de creșterea gradului de atractivitate a transportului public din Municipiul Pitești, astfel încât acesta să deservească în mod echilibrat și eficient toți locuitorii/vizitatorii municipiului.

Prin natura obiectivului general, investiția vizată prin proiect prevede măsuri de îmbunătățire a eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, contribuind la atingerea obiectivelor Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile si a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, după cum urmează:

 •  Proiectul determină o scădere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în aria de studiu a proiectului, cu 3.538 tone în anul de bază (2018), cu 4.057 tone în primul an în care proiectul va fi operațional (2022) respectiv cu 4.344 tone în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2026) SCENARIUL CU PROIECT,
 • Proiectul determină o reducere a utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestuia în afara ariei de studiu a proiectului,
 • Proiectul oferă o soluție viabilă în vederea combaterii congestiei sistemice din mediul urban ce dăunează calității vieții, cauzând zgomot și poluarea aerului, degradarea mediului și o pierdere a productivității economice.

Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific 1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Pitești prin realizarea unui proiect ce vizează crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiu care răspunde obiectivelor POR 2014-2020, implementat în graficul de timp și bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliți și îndeplinirea obiectivelor propuse.
Obiectivul specific 2: Realizarea unui proiect ce vizează crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiu în termen de 20 de luni de la semnarea contractului de finanțare, rezultând realizarea următoarelor obiective investiționale:

 • Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, a unui sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători (ITS 1),
 • Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești (5 panouri),
 • Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații).

Obiectivul specific 3: Stimularea dezvoltării unui sistem de transport public eficient și atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului Pitești prin crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiu, pe parcursul a 20 de luni.

Rezultatele așteptate ale proiectului:
a. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) cuantificat pentru:
VARIANTA FĂRĂ PROIECT
• anul de bază (anul 2018): 360987 tone
• primul an în care proiectul va fi operațional (anul 2022): 367210 tone
• ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (anul 2026): 393192 tone
VARIANTA CU PROIECT
• anul de baza (anul 2018): 360987 tone
• primul an în care proiectul va fi operațional (anul 2022): 363226 tone
• ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (anul 2026): 388923 tone
Pentru scenariul cu proiect rezultă o scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră de 3984 tone/an în anul 2022, respectiv 4269 tone/an în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (anul 2026).
b. Sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente create/ modernizate/ extinse, după caz:
• pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza 2018): 0
• pentru primul an după finalizarea implementării proiectului (primul an în care proiectul va fi operațional 2022):

           - 1 sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători,

           - 1 sistem de management al parcărilor și 5 panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești,
• pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (primul an în care proiectul va fi operațional 2026):

           -  1 sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători,
           -  1 sistem de management al parcărilor și 5 panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești.

Data de începere a proiectului : 13.05.2020

Perioada de implementare a proiectului
Conform contractului de finațare, perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv între data de 01.09.2018 și data de 28.02.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfașurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 42.864.747,92 lei, din care Contribuție Uniunea Europeană în valoare de 31.968.556,04  lei și Contribuție națională în valoare de 4.889.308,55 lei.

Durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție este de:

 • 14 luni pentru - Implementarea unui sistem de management integrat al traficuIui, a unui sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători (ITS 1),
 • 8 luni pentru Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești (5 panouri) (RS 8),
 • 6 luni pentru Crearea unei baze de date GIS cu Informaþii de Trafic si Calatorie si prezentarea stadiului retelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații) (ITS 2).

  Lucrările aferente proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” vor cuprinde realizarea următoarele activități principale:
a. pentru Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, a unui sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori (ITS 1):
     - realizare subsistem de control al traficului,
     - realizare subsistem de monitorizare video a traficului,
     - realizare subsistem de comunicații prin fibra optică,
     - realizare subsistem de comunicații prin radio,
     - realizare subsistem centru de comanda si control,
     - realizare subsistem semnalizare rutieră,
     - realizare subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecții semaforizate,
     - realizare subsistem detecție calitate aer și stare carosabil,
     - realizare subsistem analiză inteligentă trafic,
     - realizare subsistem cântărire în mișcare.
b. pentru Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești (5 panouri)(RS 8):
     - realizare subsistem informarea participanților la trafic,
     - realizare subsistem de management al parcărilor,
     - realizare subsistem Centru de Control.
c. pentru Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic si Calatorie si prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații) (ITS 2)
     - implementarea unei soluții de gestiune geospațială, achiziționarea unei licențe pentru o aplicație de tip desktop GIS “commercially available off the shelf” care să permită editarea, crearea și analiza datelor geospațiale.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

 

Piteşti, str. VICTORIEI, nr. 24, cod poştal 110017

Telefon: 004 – 0248 – 213994, Fax: 004 – 0248 – 212166