• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Mansardare corp A - Gradinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

 regio 

Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasament: Bd. Republicii, nr. 92, Pitești, jud. Argeș
Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Mansardare corp A - Gradinița cu Program Prelungit "Casuța Poveștilor”, cod SMIS 129094, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 05.02.2020 – 30.09.2021 și are ca obiectiv imbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Pitești în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie.
Prin investiția în infrastructura educațională se va asigura creșterea accesului, calității și atractivității educației timpurii, contribuind la creșterea ratei de participare, se va constitui o bază solidă ce va duce la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare masură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 Creșterea numărului de participanți la procesul educațional, în special în educația învățământului preșcolar în Municipiul Pitești;
 Modernizarea și extinderea infrastructurii existente la Gradinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” prin mansardarea corpului A ce va cuprinde 2 săli de lucru, 1 sală multifuncțională, grupuri sanitare, spații depozitare;
 Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație timpurie al tuturor copiilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate, cât și al celor cu probleme de ordin social.
Rezultatele asteptate la finalul perioadei de implementare:
- numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - 360 preșcolari.
Investiții propuse în cadrul acestui proiect constau în amenajarea podului existent aferent corpului A al Gradiniței cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor. În acest sens se va desface o parte din structura de lemn existentă și se va recompartimenta spațiul cu pereți ușori de gips-carton pe structură metalică. Se va înlocui o parte din structura de lemn eliminată cu structură metalică, pentru a permite o deschidere a încaperii mai mare – sală multifuncțională. Prin lucrările de mansardare propuse vor rezulta 2 grupuri sanitare pentru adulți și 2 grupuri sanitare pentru copii, 2 săli de lucru pentru desfășurarea procesului educațional, 1 sală multifuncțională, 1 sală de depozitare.
Valoarea totală a proiectului este de 1.050.668,64 lei, din care 893,068,34 lei contribuția Uniunii Europene și 136.586.92 lei contribuție din bugetul național.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Accesați site-ul web și pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020
la  https://www.inforegio.ro/ro/ și respectiv facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României