• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești, cod SMIS 114879

Titlu proiect: MODERNIZARE, MONTARE SISTEM PANOURI SOLARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A BAZINULUI OLIMPIC DIN PITEȘTI
Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasarea proiectului: strada Costache Negri, nr. 32, Pitești, județ Argeș

În data de 30.05.2019, Municipiul Pitești a semnat contractul de finanțare nr. 4087 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru implementarea proiectului ”Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”, cod SMIS 114879.   
Realizarea investiției ”Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești” de către municipiul Pitești este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a infrastructurii urbane – Bazin Olimpic, din municipiul Pitești, județul Argeș, de la clasa energetică D la clasa energetică B, contribuind astfel la reducerea consumurilor energetice mari, și la creșterea atractivității municipiului Pitești în cadrul sistemului teritorial local, regional, național și european.
Prin natura obiectivului general, investiția vizată prin proiect prevede măsuri de reabilitare energetică constând în anveloparea clădirii, intervenții asupra instalațiilor și implementarea de soluții de folosire a energiei regenerabile în vederea eficientizării energetice a Bazinului Olimpic din Pitești.
Prin măsurile de reabilitare energetică și implementarea soluțiilor de utilizare a energiei regenerabile, proiectul contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului generat de utilizarea resurselor naturale, îmbunătățirea randamentului resurselor și înlocuirea resurselor excesiv de poluante cu soluții alternative.

Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific 1: Implementarea masurilor de eficientizare energetica a Bazinului Olimpic din Pitești prin realizarea unui proiect care răspunde obiectivelor Programului Operațional Regional 2014-2020, implementat în graficul de timp și bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliți și îndeplinirea obiectivelor propuse.
Obiectivul specific 2: Reabilitarea infrastructurii Bazinului Olimpic din municipiul Pitești, pe parcursul a 21 luni, prin realizarea de masuri de creștere a eficientei energetice de tip A care cuprind izolații termice, hidroizolații, înlocuire tâmplărie geam termoizolator cu acoperire low-e.
Obiectivul specific 3: Reabilitarea infrastructurii Bazinului Olimpic din municipiul Pitești, pe parcursul a 21 luni, prin implementarea de masuri de creștere a eficientei energetice de tip B: optimizarea consumurilor de energie prin introducerea de sisteme alternative - panouri solare, instalarea de aparate de climatizare de generație nouă tip pompă de căldură aer pentru climatizarea spatiilor, instalarea de recuperatoare de căldura pe circuitul de gaze arse, implementarea unui sistem VRF (Variable Refrigerant Flow) ce reprezintă o tehnologie inovativă pentru climatizare, având o eficiență energetică ridicată, înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat eficiente energetic și durata mare de viață, inclusiv montarea de senzori de prezență pentru zonele cu trafic redus, acțiuni care vor conduce la scăderea cheltuielilor cu utilitățile publice necesare unei bune funcționări a obiectivului de investiții.

Rezultate așteptate ale proiectului:
1. Un proiect realizat care raspunde obiectivelor Programului Operațional Regional 2014-2020, implementat in graficul de timp și bugetul alocat, cu atingerea indicatorilor stabiliți și îndeplinirea obiectivelor propuse
2. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră:
- valoare la începutul implementării proiectului: 670,00 echivalent tone de CO2;
- valoare la finalul implementării proiectului (de output): 121,19 echivalent tone de CO2.
3. Consumul anual de energie primară:
- valoare la începutul implementării proiectului: 3.794.647,08 kWh/an;
- valoare la finalul implementării proiectului: 886.624,58 kWh/an.
4. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile):
- valoare la începutul implementării proiectului: 263,66 tep;
- valoare la finalul implementării proiectului: 32,65 tep.
5. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) total:
- valoare la începutul implementării proiectului: 486,28 kWh/m2/an;
- valoare la finalul implementării proiectului: 66,69 kWh/m2/an.
6. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile total:
- valoare la începutul implementării proiectului: 0 kWh/an;
- valoare la finalul implementării proiectului: 366.221,20 kWh/an.

Data de începere a proiectului: 30.05.2019

Conform contractului de finațare, perioada de implementare a Proiectului este de 68 luni, respectiv între 25 aprilie 2016 și  30 noiembrie 2021, aceasta cuprinzand și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea Contractului de finanțare.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 16.598.698,55 lei, din care Contribuție Uniunea Europeană în valoare de 11.647.766,36 lei și Contribuție națională în valoare de 1.781.423,09 lei.
Durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție este de 21 de luni.
Lucrările de modernizare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic vor cuprinde ca activități principale:
Lucrări interioare
- refacerea finisajelor interioare - tencuieli și zugrăveli/placaje ceramice;
- refacere pardoseli - parchet, piatra naturală, gresie, ciment mozaicat si mocheta;
- înlocuire uși interioare;
- amplasarea unui elevator pentru persoane cu dizabilități fizice;
- amplasarea de rampe pentru persoane cu dizabilități fizice.

Lucrări  exterioare
- termoizolare pereți exteriori, cu păstrarea nemodificată a arhitecturii de fațadă;
- înlocuirea panourilor de fațadă, cu păstrarea nemodificata a arhitecturii;
- zugrăvire pereți exteriori;
- refacerea termoizolației și a hidroizolației la nivelul terasei;
- înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie aluminiu;
- înlocuirea ușilor de acces cu tâmplărie aluminiu.

Lucrări de instalații
- se va hidroizola cuva bazinului de înot olimpic cu o membrana din PVC armat;
- se va monta o instalație de recirculare a apei din cuva bazinului;
- se va monta o instalație de încălzire a apei din cuva bazinului;
- se va monta o instalație de tratare a apei din cuva bazinului;
- distribuția apei reci și calde se va înlocui cu conducte din polipropilena, cu inserție de aluminiu (inserție de fibră compozită);
- se vor schimba obiectele sanitare;
- se vor monta doua boilere pentru preparare apă caldă menajeră, cu acumulare, de V=1500 litri fiecare, legate la instalația de încălzire și conectate la câte un grup de 10 panouri solare, fiecare. Sistemul de instalație solară de producere apă caldă este format dintr-un număr total de 20 de panouri solare; 
- se va înlocui întreg sistemul de iluminat cu corpuri electrice cu LED.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Pentru accesarea site-ului web  și a paginii de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 dați clik pe http://www.inforegio.ro și respectiv pe facebook.com/inforegio.ro.

Pentru accesarea site-ului web și a paginii de Facebook aferente implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud Muntenia, în care se implementează proiectul, dați clik pe www.regio.adrsudmuntenia.ro și respectiv pe facebook.com/adrsudmuntenia.