• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
 • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT

Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI

Amplasament: Strada Frații Golești Nr. 6, Municipiul Pitești, Jud. Argeș

Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – dezvoltare în cadrul  PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT”, cod SMIS 124630, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 20.12.2019 – 31.10.2023 și are ca obiectiv  consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Naționala de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, dar și la dezvoltarea economică în România pe termen scurt și mediu, soluție care să permită depășirea obstacolului de a valorifica un potențial competitiv recunoscut pe piață.

Obiectivul general al proiectului:

 • Obiectivul general al proiectului constă în sporirea șanselor de dezvoltare a ratei de supraviețuire a afacerilor în rândul antreprenorilor din regiunea de dezvoltare SUD MUNTENIA, creșterea economiei în regiune prin consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul competitiv de cercetare-dezvoltare, urmărind astfel, crearea de noi locuri de muncă, diminuarea sărăciei, dar și înfrânarea migrației forței de muncă.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), prin înființarea Incubatorului de afaceri – mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în județul Argeș.

 • Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii IMM-urilor.

 • Asigurarea vizibilitățiii proiectului, si asigurarea managementului de proiect corespunzător obținerii rezultatelor preconizate in proiect.

  Rezultatele așteptate la finalul perioadei de implementare:

         1. Înființarea unui incubator de afaceri în Județul Argeș:

 • a. Construcția și amenajarea incubatorului de afaceri;

 • b. Dotarea cu active corporale

 • c. Dotarea cu active necorporale

         2. Sprijinirea unui nr. de 16 de rezidenți.

  Valoarea totală a proiectului este de 14.626.219,69 lei, din care 6.238.044,37 lei contribuția Uniunii Europene și 1.100.831,33 lei contribuție din bugetul național.

                                                        ______________________________________________________________
  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
  Accesați site-ul web  și  pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020
  ______________________________________________________________
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României