• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești

Titlu proiect: Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești
Beneficiar: Municipiul Pitești
Amplasarea proiectului: strada Costache Negri, nr. 30, Pitești, județ Argeș


În data de 16.07.2020, Municipiul Pitești a semnat contractul de finanțare nr. 5753 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru implementarea proiectului ”Îmbunătățirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești”, cod SMIS 129536.   
Realizarea investiției ”Îmbunătățirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești” este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al  proiectului
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea emisiilor de carbon prin investiții în îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, prin crearea unui sistem ecologic de transport în Municipiul Pitești, realizat prin introducerea de autobuze ecologice și crearea infrastructurii de alimentare a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului
Reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a achiziției de autobuze ecologice
- Creșterea frecvenței și atractivității serviciilor de transport urban
- Creșterea numărului de pasageri transportați prin intermediul transportului public de călători
Scăderea frecvenței deplasărilor cu autoturismele private în favoarea transportului public de călători

Rezultate așteptate ale proiectului:
1. Scăderea anuala estimată a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati prin intermediul transportului public de calatori
3. Reducerea numarului de deplasari auto
4. Autobuze ecologice achiziționate
  - Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 buc
  - Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 20 buc
5. Infrastructură pentru stații de reîncărcare electrică instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric (4 buc. încărcare rapida + 40 buc. încărcare lentă)
  - Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  - Valoare estimata la finalul implementării proiectului: infrastructura pentru 4 buc. încărcare rapidă + 40 buc. încărcare lenta

Data de începere a proiectului: 16.07.2020

Conform contractului de finațare, perioada de implementare a Proiectului este de 31 luni, respectiv între data 01.01.2019 și data 31.07.2021, aceasta cuprinzand și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 42.505.793,67 lei, din care Contribuție Uniunea Europeană în valoare de 30,824,110.09 lei și Contribuție națională în valoare de 4.714.275,65 lei.

Durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție este de 8 luni.

Prezentul proiect presupune o investiție mixta, principalele componente fiind:
1. Achiziționare a 20 autobuze ecologice de capacitate medie cu  caracteristicile de bază:
  - sistemul de propulsie: hibrid (Diesel/electric);
  - capacitatea de transport: între 74 locuri și 90 locuri, repartizați pe scaune sau în picioare, dintre care minim 30 de locuri pe scaune.
2. Realizarea infrastructurii necesare pentru montarea a 40 de puncte de încărcare lenta si 4 puncte de încărcare rapida pentru autobuze electrice, amplasată în Parcarea Bowling, pe strada Costache Negri, nr. 30 din municipiul Pitești, investiția desfășurându-se pe terenul aflat in proprietatea publica a UAT Municipiul Pitești, suprafața de teren totala afectata de proiect fiind de aproximativ 6409 mp.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Pentru accesarea site-ului web  și a paginii de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 dați clik pe http://www.inforegio.ro și respectiv pe facebook.com/inforegio.ro.

Pentru accesarea site-ului web și a paginii de Facebook aferente implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud Muntenia, în care se implementează proiectul, dați clik pe www.regio.adrsudmuntenia.ro și respectiv pe facebook.com/adrsudmuntenia.

Piteşti, str. VICTORIEI, nr. 24, cod poştal 110017
Telefon: 004 – 0248 – 213994, Fax: 004 – 0248 – 212166