• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

Titlu proiect: Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

 Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasament: Localitatea Pitești, județul Argeș
Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, cod SMIS 128836, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 30.04.2020 – 30.04.2023 și are ca obiectiv  reducerea emisiilor de carbon în municipiul Pitești prin modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat.
Obiective specifice ale proiectului:
- Crearea de sisteme de închiriere biciclete (bike-sharing);
- Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș;
- Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi);
- Amenajare stații de așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești, județul Argeș;
- Integrarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia.
Rezultatele asteptate la finalul perioadei de implementare:
- lnvestiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători: - Stații de transport public modernizate (nr. 99);  Stații de transport public construite (nr. 6), trasee noi (nr. 3);  Sisteme de e-Ticketing create (nr. 1);
- lnvestiții destinate transportului electric și nemotorizat:  Lungimea pistelor de biciclete/traseelor pentru bicictete construite/modernizate/extinse (2 km); Centre pentru închirierea bicicletelor (nr. 4 centre).
Investiția este formată din 5 obiective:
- Modernizarea a 99 de stații de așteptare călători: dotarea fiecărei stații cu câte două panouri laterale electronice pentru informarea călătorilor (cu informații despre traseu și timpul de așteptare și harți); dotarea cu câte un panou digital interactiv pentru afișarea, la cerere, a unor informații precum prețul biletelor și abonamentelor de transport; montarea de benzi tactile pentru persoanele cu dizabilități; amenajarea a 20 de puncte de vânzare a biletelor și abonamentelor de călătorie; amenajarea de grupuri sanitare în stațiile de călători de la capetete de linie și montarea de camere video de supraveghere în fiecare stație.
- Realizarea a 4 centre de închiriere de biciclete în puncte cheie ale municipiului Pitești-Parcul Petrochimistilor, Parcul Strand, Parcul Lunca Argeșului, Parcul Trivale. Sistemul de închiriere ar trebui să aibă cel puțin următoarele facilități: Stații de închiriere/chioscuri de închiriere biciclete amplasate în zonele de referință ale municipiului; Biciclete; Dotari dispecerat de tip hardware și software; Rastele pentru biciclete; Service biciclete, etc.
- Crearea a 3 trasee pentru transportul public local de călători în Municipiul Pitești și 6 stații noi de așteptare călători, respectiv: Trivale - Depozitelor; Războieni - Exercițiu - Craiovei - Depozitelor; Războieni - Gară - l. C. Brătianu - Calea Bucuresti - Depozitelor.
- lntroducerea sistemului integrat de e-Ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în stații, pentru a oferi informații referitoare la călătorie. Sistemul va include: carduri inteligente pentru călători, automate de emitere a cardurilor, aparate de validare a călătoriei în interiorul vehiculelor de transport public și echipamente de control.Validarea călătoriei se va face la bordul autovehiculului de transport public. La îmbarcare pasagerii vor trece cardul prin fața dispozitivului de validare pentru autentificarea dreptului de călătorie. Sistemul de Back Office va manageria toate plățile pentru întregul sistem detaxare și va monitoriza componenta de securitate și control.
- Realizarea unor piste/trasee pentru biciclete în următoarele locații din Municipiul Pitești: str. Basarabia, Bl Petrochimiștilor, de-a lungul malului drept al râului Arges, între Parcul Lunca Argeșului și cartierul Tudor Vladimirescu (str. Lânariei, str. Târgul din Vale, Promenada râului Argeș-Dig).
Valoarea totală a proiectului este de 57.753.740,13 lei, din care 48.389.671,20 lei contribuția Uniunii Europene și 7.400.773,21 lei contribuție din bugetul național.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Accesați site-ul web  și  pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 la www.inforegio.ro și respectiv  www.facebook.com/inforegio.ro .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României