• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Reabilitare termică clădire Grădiniță - Grădinița cu program prelungit "Castelul Fermecat"

Titlu proiect: Reabilitare termică clădire Grădiniță - Grădinița cu program prelungit "Castelul Fermecat"

Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasament: Strada Negru Vodă nr. 17, Pitești, jud. Argeș
Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Reabilitare termică clădire Grădiniță - Grădinița cu program prelungit "Castelul Fermecat", cod SMIS 129088, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 20.03.2020 – 30.09.2021 și are ca obiectiv imbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Pitești în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie.
Prin investiția în infrastructura educațională se va asigura creșterea accesului, calității și atractivității educației timpurii, contribuind la creșterea ratei de participare, se va constitui o bază solidă ce va duce la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare masură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Creșterea numărului de participanți la procesul educațional, în special în educația învățământului preșcolar în Municipiul Pitești;
  • Modernizarea infrastructurii existente la Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat” prin lucrări de amenajare, reabilitare, dotare;
  • Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație timpurie al tuturor copiilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate, cât și al celor cu probleme de ordin social.

Rezultatele asteptate la finalul perioadei de implementare:
numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - 315 preșcolari.
Investiții propuse în cadrul acestui proiect constau în lucrări de amenajare pentru:
- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;
- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;
- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- reabilitarea din punct de vedere termic și refacerea fațadelor;
- reînoirea mobilierului pentru locurile de joacă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.405.930,32 lei, din care 1.195.040,78 lei contribuția Uniunii Europene și 182.770,94 lei contribuție din bugetul național.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Accesați site-ul web  și  pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 la www.inforegio.ro și respectiv  www.facebook.com/inforegio.ro .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României