• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

Titlu proiect: Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban
Beneficiar: Municipiul Pitești
Amplasarea proiectului:
  - strada Costache Negri, nr. 30, Pitești, jud. Argeș
  - strada Gheorghe Doja, cartier Craiovei, parcare Gheorghe Doja, Pitești, jud. Argeș

În data de 22.07.2020, Municipiul Pitești a semnat contractul de finanțare nr. 5761 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru implementarea proiectului ”Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, cod SMIS 129535.   
Realizarea investiției ”Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban” este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al  proiectului
Obiectivul general al proiectului consta reducerea emisiilor de carbon prin investiții în îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, prin integrarea operațională a transportului public urban și periurban în Municipiul Pitești, prin realizare a doua puncte/terminale de transfer.

Obiectivele specifice ale proiectului
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent CO2)
- Creșterea frecvenței serviciilor de transport urban
Creșterea numărului de pasageri transportați prin intermediul transportului public de călători
- Scăderea frecvenței deplasărilor cu autoturismele private în favoarea transportului public de călători

Rezultate așteptate ale proiectului:
1. Scăderea anuala estimată a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati prin intermediul transportului public de calatori
3. Alte investii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana – crearea unor puncte de transfer
   - Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 buc
   Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 2 buc

Data de începere a proiectului: 22.07.2020

Conform contractului de finațare, perioada de implementare a Proiectului este de 31 luni, respectiv între data 01.01.2019 și data 31.07.2021, aceasta cuprinzand și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.818.754,74 lei, din care Contribuție Uniunea Europeană în valoare de 3.230.445,35 lei și Contribuție națională în valoare de 494.068,11 lei.

Durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție este de 9 luni.

În cadrul proiectului urmează să se realizeze doua puncte de transfer pentru integrare operațională a transportului public urban si periurban. Unul se va amplasa în Parcarea Bowling de pe strada Costache Negri din Pitești, iar al doilea pe strada Gheorghe Doja din Pitești, la capătul de linie Gheorghe Doja.

Punctul de transfer 1 - parcarea bowling, de pe strada Costache Negri, nr. 30, Pitești
Suprafață amenajata = 1692mp.
Suprafața platforma asfalt (inclusiv borduri) = 1612mp
Suprafața spațiu verde= 80mp
Se pastreaza locurile de parcare existente.

Punctul de transfer 2 - la capatul de linie Gheorghe Doja, pe strada Gheorghe Doja, Pitești
Suprafața amenajată = 1075mp.
Suprafața carosabil (inclusiv borduri)= 1049,8mp
Suprafața spațiu verde= 25,2mp
Se pastreaza locurile de parcare existente.

Lucrarile obiectivului de investiție constau în:
- Refacerea structurii carosabile a platformelor aferente punctelor de transfer
- Marcarea alveolelor destinate opririi microbuzelor
- Iluminat și supraveghere video
- Irigarea automată a spațiilor verzi
- Semănare de gazon și plantarea de arbori
- Instalarea de adăposturi călători/stații de microbuz/autobuz
- Instalarea de automate pentru vânzarea biletelor
- Instalarea de containere tip grupuri sanitare si cu destinația de sala de asteptare
- Instalarea de totemuri digitale
- Dotarea cu coșuri de gunoi cu 3 compartimente pentru o colectare selectivă

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Pentru accesarea site-ului web  și a paginii de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 dați clik pe http://www.inforegio.ro și respectiv pe facebook.com/inforegio.ro.

Pentru accesarea site-ului web și a paginii de Facebook aferente implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud Muntenia, în care se implementează proiectul, dați clik pe www.regio.adrsudmuntenia.ro și respectiv pe facebook.com/adrsudmuntenia.

Piteşti, str. VICTORIEI, nr. 24, cod poştal 110017
Telefon: 004 – 0248 – 213994, Fax: 004 – 0248 – 212166