• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bloc G1 cartier Războieni și zona bloc Coremi, b-dul. Petrochimiștilor)

Titlu proiect: Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bloc G1 cartier Războieni și zona bloc Coremi, b-dul. Petrochimiștilor)

Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasament: Localitatea Pitești, județul Argeș
Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ” Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bloc G1 cartier Războieni și zona bloc Coremi, b-dul. Petrochimiștilor)”, cod SMIS 127958, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 15.05.2020 – 31.10.2022 și are ca obiectiv îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din municipiului Pitești (zona bloc G1 cartier Războieni și zona bloc Coremi, b-dul Petrochimiștilor).
Obiective specifice ale proiectului:
 Modernizare și creare spații verzi în zona bloc Coremi, strada Petrochimiștilor, în zona Decebal, strada Independenței și în zona bloc G1, cartier Războieni;
 Reabilitarea aleilor pietonale și trotuarelor în zona bloc Coremi, strada Petrochimiștilor și zona bloc G1, cartier Războieni;
 Amenajare și modernizare locuri de joacă în zona bloc Coremi, strada Petrochimiștilor, în zona Decebal, strada Independenței și în zona bloc G1, cartier Războieni;
 Reconversia căminului școlar Corp C5 în CENTRU MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR în zona bloc G1, cartier Războieni;
  Împrejmuire teren în zona bloc G1, cartier Războieni.
Rezultatele asteptate la finalul perioadei de implementare:
 2400 pesoane sprijinite din cadrul populației care trăieste în comunităti marginalizate di municipii resedință de județ;
 modernizare/creare locuri de joacă în suprafață de 981,21 mp;
 modernizare/creare spații verzi în suprafață de 2485,27 mp;
 reabilitare zone carosabile în suprafață de 611,1 mp;
 reabilitare zone pietonale în suprafață de 580,53 mp;
 împrejmuire în suprafață de 197,76 mp;
 un centru multifuncțional creat în suprafață de 2.960,70 mp.
Valoarea totală a proiectului este de 7.666.702,62 lei, din care 6.516.697,21 lei contribuția Uniunii Europene și 996.671,34 lei contribuție din bugetul național.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Accesați site-ul web  și  pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 la www.inforegio.ro și respectiv  www.facebook.com/inforegio.ro .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României