• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit "Aripi Deschise"

Titlu proiect: Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit "Aripi Deschise"


Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasament: str. Frații Trifonescu, nr. 6, Pitești, județul Argeș
Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit "Aripi Deschise", cod SMIS 129093, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 10.03.2020 – 30.09.2021 și are ca obiectiv imbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Pitești în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie.
 Prin investiția în infrastructura educațională se va asigura creșterea accesului, calității și atractivității educației timpurii, contribuind la creșterea ratei de participare, se va constitui o bază solidă ce va duce la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare masură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.
 Obiectivele specifice ale proiectului:
 Creșterea numărului de participanți la procesul educațional, în special în educația învățământului preșcolar în Municipiul Pitești;
 Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație timpurie al tuturor copiilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate, cât si al celor cu probleme de ordin social;
 Modernizarea infrastructurii existente la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise” prin: Extinderea clădirii grădiniței cu un corp cu suprafața construită de 160 mp și regim de înălțime P+2E ; Refacere loc joacă și trotuare adiacente; Dotări interioare.
Rezultatele asteptate la finalul perioadei de implementare:
- numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - 330 preșcolari.
Investiții propuse în cadrul acestui proiect constau în extinderea clădirii grădiniței cu un corp cu suprafață construită de 175 mp și regim de înălțime P+2E, refacere loc joacă și trotuare adiacente, dotări. Extinderea se va realiza pe o structură de rezistență independentă de cea a clădirii existente.
Valoarea totală a proiectului este de 1.751.944,52 lei, din care 1.489.152,84 lei contribuția Uniunii Europene și 227.752,79 lei contribuție din bugetul național.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Accesați site-ul web  și  pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 la www.inforegio.ro și respectiv  www.facebook.com/inforegio.ro .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României