• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit "Primii Pași

Titlu proiect: Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit "Primii Pași"

 Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI

Amplasament: localitatea Pitești, B-dul Republicii, nr. 84, județul Argeș

Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit "Primii Pași", cod SMIS 129091, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 21.09.2020 – 30.11.2021 și are ca obiectiv imbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Pitești în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie.

Prin investiția în infrastructura educațională se va asigura creșterea accesului, calității și atractivității educației timpurii, contribuind la creșterea ratei de participare, se va constitui o bază solidă ce va duce la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare masură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Creșterea numărului de participanți la procesul educațional, în special în educația învățământului preșcolar în Municipiul Pitești;

  • Modernizarea infrastructurii existente la Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” prin refacerea straturilor de acoperis, îmbunătățirea spațiilor de joacă cu mobilier nou și dotări și consolidări;

  • Asigurarea egalitații de sanse prin accesul la educatie timpurie al tuturor copiilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate, cât și al celor cu probleme de ordin social.

    Rezultatele asteptate la finalul perioadei de implementare:

  • numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - 170 preșcolari.

Investiții propuse în cadrul acestui proiect constau în lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii, respectiv, curățarea și refacerea fațadelor în zonele degradate, a zonelor de acoperiș afectate de infiltrații, refacerea finisajelor scării exterioare, recondiționarea scărilor interioare, dotarea spațiilor de joacă cu mobilier nou și a sălilor de clasă cu echipamente ce țin de o mai bună funcționare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.571.904,65 lei, din care 1.336.118,95 lei contribuția Uniunii Europene și 204.347,61 lei contribuție din bugetul național.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Accesați site-ul web  și  pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 la www.inforegio.ro și respectiv  www.facebook.com/inforegio.ro .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României