• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

„Realizare parc Lunca Argeșului 3”, cod SMIS 128057

 

Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasament: localitatea Pitești, Depozitelor nr. FN, județul Argeș.

Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Realizare parc Lunca Argeșului 3”, cod SMIS 128057, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții- 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Operațiunea- Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ.
Proiectul se va desfășura în perioada 05.02.2021-31.12.2023
Obiective:
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează reconversia funcționala a terenurilor și suprafețelor degradate în scopul revitalizării mediului urban al Municipiului Pitești, reducerii poluării aerului și creșterea oportunităților de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.Creșterea suprafețelor verzi din Municipiul Pitești prin reconversia terenului abandonat și neutilizat în Lunca Argeșului
2.Crearea unei facilități moderne de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate
3.Creșterea vizibilității și publicității proiectelor finanțate din fonduri europene in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional
Prin obiectivele sale specifice, privind reconversia terenurilor degradate și crearea unor facilități moderne de recreere, proiectul propus își propune să contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4.2- Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Operațiunea - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ.

Rezultate:
Prin proiect, se propune amenajarea unei suprafețe de 237.467 mp, care cuprinde atât amenajarea parcului propriu-zis cât și a unei zone de acces și parcare pentru vizitatorii parcului.
Principiile de baza ale conceptului de dezvoltarea urbană durabilă înseamnă pentru oamenii din oraș venituri mai mari, siguranța locurilor de muncă și un nivel de trai mai bun. Însă problemele dezvoltării integrate urbane sunt complexe și diferă în funcție de specificul fiecărui oraș în parte. De cele mai multe ori soluționarea diverselor deficiente (sociale, economice sau de mediu) necesită programe integrate succesive ce pot oferi noi perspective și efecte pe termen lung.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 21.922.277,47 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 19.471.292,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. este de 16.550.598,92 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional este de 2.531.268,07 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este 389.425,85 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 2.450.984,63 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro .
Accesați site-ul web și pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 la www.inforegio.ro și respectiv facebook.com/inforegio.ro.

Piteşti, str. VICTORIEI, nr. 24, cod poştal 110017
Telefon: 004 – 0248 – 213994, Fax: 004 – 0248 – 212166