• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
 • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu

Titlu proiect: Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic  Armand Călinescu
 
Beneficiar: MUNICIPIUL PITEȘTI
Amplasament: B-dul. I.C. Brătianu, nr. 44
Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu”, cod SMIS 122294, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 23.10.2019 – 31.03.2022 și are ca obiectiv  asigurarea unui proces educațional la standarde europene.
Prin investiția în infrastructura educațională se urmărește creșterea nivelul de educație pe termen lung. Acesta este un factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economica și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.
Obiectivul specific al proiectului:
 • Investiția în educație și formare profesională, pentru dobandirea de competente și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale.
  Rezultatele asteptate la finalul perioadei de implementare:
  - 1 colegiu tehnologic reabilitat și modernizat
  - 783 elevi (participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului) care beneficiază de realizarea investitiei.
  Investiții propuse în cadrul acestui proiect:
 • realizarea lucrărilor de reabilitare termică;
 • reabilitarea şi modernizarea spațiilor interioare (recompartimentări, refacere finisaje, refacere instalații electrice, termice, sanitare şi de incendiu, ventilație şi climatizare);
 • înlocuirea învelitoarei la corpul C1;
 • înlocuirea straturilor terasei necirculabile la corpul C2;
 • realizarea lucrărilor de consolidare şi de eliminare a infiltrațiilor de apă;
 • eficientizarea consumului de energie și producerea acesteia din surse regenerabile prin amplasarea de panouri fotovoltaice peste terasa necirculabilă de la corpul C2;
 • conformarea construcției la exigențele impuse de legislația națională privind protecția contra incendiilor;
 • îmbunatatirea calității infrastructurii de educație și dotarea colegiului pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a crșsterii participării populației școlare la procesul educațional.

   Valoarea totală a proiectului este de 29.028.209,71 lei, din care 5.184.637,45 lei contribuția Uniunii Europene și 793.268,06 lei contribuție din bugetul național.

  _________________________________________________________________

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

  vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

  Accesați site-ul web  și  pagina de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020

  la www.inforegio.ro și respectiv  facebook.com/inforegio.ro .

  ________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României