• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
15 Noiembrie, 2023 Anunțuri

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice unice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior și consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 15.12.2023, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice unice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de consilier, clasa I, gradul profesional superior și consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional superior sunt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
-vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani;
-curs de manager de proiect, absolvit cu diplomă/certificat/atestat;
-curs de expert achiziții publice absolvit cu diplomă/certificat/atestat;
-curs de expert in implementare fonduri europene nerambursabile, absolvit cu diplomă/certificat/atestat;
-cunoștințe de operare pe calculator, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional asistent sunt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor, minimum 1 an;
-curs de manager de proiect, absolvit cu diplomă/certificat/atestat;
-curs de expert achiziții publice absolvit cu diplomă/certificat/atestat;
-cunoștințe de operare pe calculator, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
–proba scrisă - 15.12.2023, ora 10:00;
–interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia, tematica și atribuțiile stabilite în fișa postului se pot obține de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 15.11.2023-04.12.2023.

Pentru acte dosar, click aici
Pentru tematică, click aici
Pentru bibliografie, click aici
Pentru atribuții fișă post gradul profesional superior, click aici
Pentru atribuții fișă post gradul profesional asistent, click aici
Pentru formular declarație de proprie răspundere, click aici
Pentru formular adeverință, click aici
Pentru model CV Europass, click aici
Pentru formular înscriere concurs, click aici