• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
14 Martie, 2023 Anunțuri

Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a DOUĂ funcții publice de execuție vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Compartimentul încasări și Evidență a Veniturilor

Primăria Municipiului Pitești organizează, în data de 18.04.2023, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a DOUĂ funcții publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Compartimentul încasări și Evidență a Veniturilor.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante, sunt:
-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
-competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT;
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
-proba scrisă - 18.04.2023, ora 10:00;
-interviul - în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia, tematica și atribuțiile stabilite în fișa postului se pot obține de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, sau de la Primăria Municipiului Pitești, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 14.03.2023-03.04.2023.