• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
15 Aprilie, 2024 Anunțuri

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind derularea sesiunii de acordare a finanțărilor nerambursabile (cofinanțare) pentru programele sportive dedicate copiilor și juniorilor, realizate de structurile sportive de drept privat

Autoritatea finanțatoare:
UAT Municipiul Pitești, cu sediul în Pitești, str.Victoriei, nr.24, județul Argeș, cod de înregistrare fiscală 4317967, e-mail primaria@primariapitesti.ro, Web www.primariapitesti.ro, telefon 0040 – 0248 – 213994, fax 0040-0248-212166
UAT Municipiul Pitești invită structurile sportive de drept privat, constituite potrivit legii, persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații din municipiul Pitești, precum și federațiile sportive naționale pentru programele sportive desfășurate pe raza municipiului Pitești, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă în domeniul sport, programul sportiv de utilitate publică ,,Promovarea sportului de performanță”, pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor.
Scopul programului sportiv: selecția, pregătirea, performanța și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite.
Sesiunea anuală se desfășoară potrivit prevederilor Regulamentului pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive de drept privat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești, nr.254/30.06.2021, cu modificările și completările ulterioare.
Alocarea financiară aprobată pentru anul 2024 este de 4.650.000 lei.
Regulamentul pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive de drept privat poate fi consultat pe site-ul Autorității Finanțatoare, www.primariapitesti.ro, secțiunea ,,Finanțări nerambursabile”.
La elaborarea documentației (propunerea financiară și propunerea tehnică) solicitanții vor avea în vedere precizările postate în secțiunea ,,Finanțări nerambursabile”.
Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 23.04.2024, ora 1400, la Registratura Primăriei Municipiului Pitești din B-dul Republicii, nr.71 (sediul provizoriu, pe perioada derulării proiectului de reabilitare energetică a imobilului situat în str.Victoriei nr.24, potrivit prevederilor H.C.L. nr.66/08.02.2024).