• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Anunț de recrutare de personal pentru recensământul populației

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
- Un număr de 14 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  municipiul Pitești
- Un număr de 133 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  municipiul Pitești

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
- Participarea la instruirea organizată de Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului, la o dată comunicată ulterior;
- Colectarea datelor în teren:
    - autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
    - recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022.

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
- Pe teren, în limitele administrative ale municipiului Pitești (pentru recenzori)
- In spațiile amenajate de Primăria Municipiului Pitești în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
- Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
- Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
- Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
- Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
- Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
- Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
- Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
- Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol) reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:
- conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr.2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE
- Muncă pe teren;
- Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
- Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată în perioada de autorecenzare se face în funcție de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența, la un tarif de 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”.
Plata recenzorilor care își desfășoară activitatea în teren, prin interviu față în față, se face în funcție de numărul de chestionare completate, la un tarif de 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”.
Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea unei cereri  (care poate fi descărcată aici - sau de la linkul de la finalul acestui anunț - sau poate fi completată la sediul primăriei) și depunerea acesteia, împreună cu o copie a actului de identitate, la sediul primăriei din strada Victoriei nr.24, intrarea D, Compartimentul Relații Publice sau transmiterea pe adresa de e-mail: primaria@primariapitesti.ro.