• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
18 Mai, 2023 Anunțuri

ANUNȚ PRIVIND ANULAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI

Potrivit O.U.G. nr.34/15.05.2023, începând cu data de 15.05.2023, se anulează concursurile publicate în vederea ocupării următoarelor posturi vacante sau temporar vacante din cadrul Primăriei Municipiului Pitești:
- inspector de specialitate în cadrul Serviciului Contabilitate (24.05.2023);
- inspector de specialitate în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor (25.05.2023);
- arhivar în cadrul Direcției Arhitect șef (25.05.2023);
- inspector în cadrul Serviciului Cadastru și Evidență Patrimoniu ( 06.06.2023);
- referent în cadrul Compartimentului Protecție Civilă, PSI (06.06.2023);
- referent în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale – Compartimentul Încasări și Evidența Veniturilor (13.06.2023);
- inspector în cadrul Serviciului Tehnic (13.06.2023) ;
- inspector în cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire (14.06.2023).