• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
11 Iunie, 2024 Anunțuri

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

U.A.T. MUNICIPIUL PITEȘTI, titular al proiectului: „Modificare de temă la lucrări începute în baza A.C. nr.374/2023 „Analiză de risc pentru reabilitare pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov" (Deviere racord LES 20KV existent-fonduri beneficiar), anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: ,,Modificare de temă la lucrări începute în baza A.C. nr.374/2023 „Analiză de risc pentru reabilitare pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov" (Deviere racord LES 20KV existent-fonduri beneficiar), propus a fi realizat în municipiul Pitești, strada Depozitelor, jud. Argeş–titular: U.A.T. MUNICIPIUL PITEȘTI.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalitaţii, nr.50, judetul Argeş, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum şi la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.