• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
21 Iunie, 2024 Anunțuri

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL PITEŞTI titular al proiectului „Container îngropat cu tambur volumetric 50-60 l pentru deșeu menajer 5 mc, container îngropat cu fantă pentru deșeuri din hârtie carton 5 mc, container îngropat cu fantă pentru deșeu din plastic- metal 5 mc, container îngropat cu tambur volumetric 40-50 l pentru deșeu biodegradabil 3 mc”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de evaluare adecvată și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul „Container îngropat cu tambur volumetric 50-60 l pentru deșeu menajer 5 mc, container îngropat cu fantă pentru deșeuri din hârtie carton 5 mc, container îngropat cu fantă pentru deșeu din plastic- metal 5 mc, container îngropat cu tambur volumetric 40-50 l pentru deșeu biodegradabil 3 mc”, propus a fi amplasat în municipiul Pitești, cartier Găvana II, Găvana III, zona BIG, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet  http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.