• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
18 Ianuarie, 2023 Anunțuri

Anunț public privind dezbaterea publică pentru proiectul "Realizare Parc Lunca Argeșului 3"

MUNICIPIUL PITEȘTI, cu sediul în municipiul Pitești, strada Victoriei, nr. 24, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: ”Realizare Parc Lunca Argeșului 3” propus a se implementa în municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr. F.N, județul Argeș, cu scoaterea definitivă din fondul forestier național a unui teren în suprafață de 2,8282 ha situat în intravilanul Municipiului Pitești, Județul Argeș, Ocolul Silvic Pitești.
Titularul deciziei posibile luate de către APM Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul A.P.M. Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: www.apmag.anpm.ro
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Municipiului Pitești, Județul Argeș, în data de 21.02.2023, începând cu orele 12,00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul menționat la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș până la data de 21.02.2023.