• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
21 Septembrie, 2023 Anunțuri

În atenția operatorilor economici interesați

Municipiul Pitești a publicat în SEAP anunțul de participare simplificat nr. SCN1131337 în vederea atribuirii contractului de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții  "Canalizare pluvială Aleea Florian Becescu-Parc Făget- Str. Constantin Cantacuzino, cartier Trivale".