• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
15 Septembrie, 2023 Anunțuri

Municipiul Pitești publică STRATEGIA DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE.

Acest document strategic important al Municipiului Pitești a fost elaborat în cadrul proiectului "Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești", finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Finaciar al SEE 2014-2021.

Municipiul Pitești, în calitate de promotor de proiect, face publică prima versiune a acestui document, ce poate fi consultat dand click aici.

Această versiune este rezultatul unui proces consultativ cu factori de interes local din instituții publice, ONG-uri și reprezentanți ai unor asociații de specialiști în domeniu.

Strategia de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice (SAASC) în municipiul Pitești reprezintă un cadru de acțiune comprehensiv și proactiv pentru a face față provocărilor climatice și a promova simultan o dezvoltare sustenabilă. Strategia cuprinde o serie de măsuri și obiective specifice, adaptate la nivel local, cu scopul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, de a proteja resursele naturale și de a minimiza impactul schimbărilor climatice asupra comunității și asupra mediului înconjurător.

Observațiile și sugestiile piteștenilor se primesc pe adresa de email primaria@primariapitesti.ro până în data de 30 septembrie 2023, inclusiv.

Notă: Această primă variantă a Strategiei poate suferi modificări în urma consultărilor publice, prin înglobarea opiniilor și sugestiilor transmise de cetățeni sau alte entități direct interesate.