• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
1 Aprilie, 2024 Anunțuri

PH PUD I.C.Bratianu nr.34

Dând click aici, puteţi consulta proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat pentru investiția „Consolidare și supraetajare clădire de la P la P+M, recompartimentări interioare, restilizare fațade, refacere împrejmuire” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul I.C.Brătianu nr.34.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, din Bulevardul Republicii nr.71.(Centrul de Calcul)
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.