• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
25 Noiembrie, 2021 Anunțuri

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 27.12.2021, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Șef Serviciu Dezvoltare și Managementul Proiectelor, gradul II, în cadrul Direcției Tehnice

ANUNȚ

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 27.12.2021, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Șef Serviciu Dezvoltare și Managementul Proiectelor,  gradul II,  în cadrul Direcției Tehnice.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul de promovare, sunt:
a) să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în ramura de științe economice;
b) să aibă vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor;
c) să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
d) să aibă abilități de utilizare a calculatorului, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe IT;
e) să dețină certificat de absolvire al unui curs de specializare de manager proiect;
f) să dețină certificat de absolvire al unui curs de specializare de expert achiziții publice;
g) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
h) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
-27.12.2021, ora 10:00 – proba scrisă;
-interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfăşurării concursului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Persoana de contact: Guță Florentina, consilier în cadrul Biroului Management Resurse Umane; Telefon: 0372481819, fax: 0248212166; e-mail: primaria@primariapitesti.ro.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 25.11.2021-14.12.2021.