• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
22 Februarie, 2024 Anunțuri

S. C. APA-CANAL 2000 S. A. - Proces verbal de constatare

Proces verbal de constatare, incheiat la data de 20.02.2024 de catre Comisia de licitatie desemnata pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand domeniului privat al Municipiului Pitesti, concesionate societatii S. C. APA-CANAL 2000 S. A., ce urmeaza a fi valorificate ca materiale reciclabile, conform HCL nr. 611 din 28.11.2023.