• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Acte necesare în vederea depunerii declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare

Acte necesare în vederea depunerii Declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare

1. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare - formularul nr. 10 - Iconita word Iconita pdf
2. Act de identitate
3. Adeverință eliberată de asociația de proprietari/chiriași din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă (apartament, garsonieră)
sau
Documente justificative din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă (casă).

Note:
- adeverința menționată la punctul 3. este valabilă 30 de zile de la emitere
- conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” și prin semnătura acestuia, potrivit art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare