• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Rezultate căutare 1 - 41 din 41 pentru "anunturi"


1. Primăria Municipiului Pitești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Arhitect Șef – Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire
6 Septembrie, 2021
A N U N T Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 06.10.2021, ora 10.00, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice de execuție vacante, cu durata normala a timpului de munca, de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna, de inspector, clasa I, gradul ...
2. APEL PUBLIC
APEL PUBLICÎn atenția proprietarilor de terenuri din cartierele:GAVANA, TRIVALE, NEGRU VODA, MARAȘEȘTIși a proprietarilor de terenuri forestiere din:Padurea Trivale și Lunca Argeșului În vederea obținerii avizului Garzii Forestiere necesar pentr ...
3. Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios-Biroul Cadastru și Evidență Patrimoniu
7 Septembrie, 2021
Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 22.09.2021, ora 10,00, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a funcției publice de execuție temporar vacante, cu durata normala a timpului de munca, de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna, de consilier juridic, clasa I, gra ...
4. PUD pentru terenul situat în strada Pictor Nicolae Grigorescu
Direcția Arhitect ȘefCompartiment Dezvoltare UrbanaNr. 45057/25.08.2022 Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizarii investiției „Desființare cladiri, construire bloc, împrejmuire teren” pe terenul situat în int ...
5. PUZ pentru terenurile din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.186
Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent în vederea realizarii investiției „Construire complex comercial” pe terenurile situate &i ...
6. Anunț examen de promovare în grad profesional a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești
Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 03.10.2022, ora 10:30, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești care îndeplinesc condițiile de promovare.Condițiile pentru particip ...
7. PUZ pentru un teren din str. Gheorghe Doja nr.43
Direcția Arhitect ȘefCompartiment Dezvoltare UrbanaNr. 47313/06.09.2022 Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru constituirea unei zone mixte de gospodarie comunala și servicii pe terenul situat în i ...
8. Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de șofer, personal contractual în cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții - Serviciul Achiziții, Administrativ
15 Noiembrie, 2021
A N U N T Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 09.12.2021, ora 10.00, la sediul sau din Pitesti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de șofer, personal contractual în cadrul Direcției Servicii Publice și Achiziții - Serviciul Achiziții, A ...
9. Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Coordonare Asociații de Proprietari
29 Octombrie, 2021
A N U N T Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 02.12.2021, ora 10.00, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice de execuție vacante, cu durata normala a timpului de munca, de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna, de inspector, clasa I, gradul ...
10. Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 27.12.2021, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Șef Serviciu Dezvoltare și Managementul Proiectelor, gradul II, în cadrul Direcției Tehnice
25 Noiembrie, 2021
ANUNȚ Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 27.12.2021, ora 10:00, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice de conducere vacante, cu durata normala a timpului de munca, de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna, de Șef Serviciu Dezvoltare și M ...
11. Anunț examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare
6 Iulie, 2022
Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 08.08.2022, ora 1000, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești care îndeplinesc condițiile de promovare. Condițiile pent ...
12. Primăria Municipiului Piteşti organizează, organizează, în data de 27.12.2021, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Arhitect Șef
25 Noiembrie, 2021
A N U N T Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 27.12.2021, ora 10:00, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice de conducere vacante, cu durata normala a timpului de munca, de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna, de Arhitect Șef. Condițiile ...
13. Servicii de certificare semnatură electronică (certificate digitale)
4 Noiembrie, 2021
Nr.57793/04.11.2021 ANUNȚ DE PARTICIPAREdepunere oferta pentru achizitia:Servicii de certificare semnatura electronica (certificate digitale) Primaria Municipiului Pitești, cu sediul in Pitești, str. Victoriei, nr.24, cod postal 110017, telefon 0248.213.994, fax 0248.212.166, e-mail: primaria@primariapitesti.ro, va invita sa depuneti ...
14. Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Direcției Servicii Publice, Achiziții-Serviciul Coordonare Asociații de Proprietari
31 Martie, 2022
Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 03.05.2022, ora 1000, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice de execuție vacanta, cu durata normala a timpului de munca, de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna, de ...
15. PUD - pentru terenul situat în str. Gheorghe Lazăr F.N. (fost 20)
Nr. 60874/09.11.2022 Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizarii investiției „Construire centru consiliere” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Gheorghe Lazar, F.N. (fost nr. 20) ...
16. PUD pentru terenul din str. Gării nr.26
Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizarii investiției „Construire clinica medicala” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Garii, nr. 26 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 27 ...
17. PUZ pentru terenul din Bdul Petrochimistilor nr.21A (II)
Direcția Arhitect ȘefCompartiment Dezvoltare UrbanaNr. 12578/07.03.2022 Document de planificare a procesului de informare si consultare a publiculuicu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru realizarea investiției „Construire hipermarket cu regim de înalțime parter &icir ...
18. Anunț - invitație de participare
14 Noiembrie, 2022
Municipiul Pitești invita operatorii economici interesați sa depuna oferta la Procedura proprie privind atribuirea acordului-cadru având ca obiect "Prestarea serviciilor poștale și de curierat". Anunțul este publicat și în SICAP cu nr.ADV1329263. Se poate consulta la rubrica Publicitate anunțuri SICAP. ...
19. Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 18.01.2022, ora 10:00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, a două posturi vacante de inspector de specialitate, gradul I, personal contractual, în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor
13 Decembrie, 2021
ANUNȚ Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 18.01.2022, ora 10:00, la sediul sau din Pitesti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, respectiv pâna la data de 31.12.2023, a doua posturi vacante de inspector de specialitate, gradul I, personal contractual, în ...
21. ANUNȚ DE MEDIU
20 Decembrie, 2021
Primaria Municipiul Pitești având sediul în Municipiul Pitești, strada Victoriei, nr. 24, județul Argeș, titular al planului / programului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publica și privata, cu suprafața de 70,98 ha aparținând Municipiului Pitești-U.P. VIII Paduri Private”, propus a se implementa ...
23. Achiziție de servicii de audit tehnic de securitate
ANUNȚ DE PARTICIPAREdepunere oferta pentru achizitia:Servicii de audit tehnic si de securitate Primaria Municipiului Pitești, cu sediul in Pitești, str. Victoriei, nr.24, cod postal 110017, telefon 0248.213.994, fax 0248.212.166, e-mail: primaria@primariapitesti.ro, va invita sa depuneti oferta în vederea încheierii unui cont ...
26. Administrația Domeniului Public Pitești
Lista anunțurilor de intenție, a anunțurilor și invitațiilor de participare și a anunțurilor de atribuire, formulate de catre Administrația Domeniului Public Pitești ...
28. Invitație ofertă operatori economici
Municipiul Pitești invita operatorii economici interesați sa depuna oferta la Procedura proprie privind atribuirea acordului-cadru de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de însoțire personal, transport de bunuri și valori și monitorizare intervenție. Anunțul este publicat și în SICAP cu nr.ADV1267731 - Pu ...
29. Anunț examen de promovare în grad profesional a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești
5 Septembrie, 2022
Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 03.10.2022, ora 10:30, la sediul sau din strada Victoriei nr. 24, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești care îndeplinesc condițiile de promovare.Condițiile pentru particip ...
30. PUZ pentru terenul situat în extravilan DN7, Prelungirea str.Depozitelor
Nr. 22859/28.04.2022 Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistica în ved ...
31. Invitație ofertă operatori economici
28 Ianuarie, 2022
Municipiul Pitești invita operatorii economici interesați sa depuna oferta la Procedura proprie privind atribuirea acordului-cadru de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de însoțire personal, transport de bunuri și valori și monitorizare intervenție. Anunțul este publicat și în SICAP cu nr.ADV1267731 - Pu ...
34. Primăria Municipiului Pitești
Lista anunțurilor de intenție,a anunțurilor și invitațiilor de participare și a anunțurilor de atribuire,formulate de catre aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești ...
35. Administrația Domeniului Public Pitești
Lista anunțurilor de intenție,a anunțurilor și invitațiilor de participare și a anunțurilor de atribuire, formulate de catre Administrația Domeniului Public Pitești ...
36. Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, a unui post vacant de inspector de specialitate, gradul II, personal contractual, în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor
25 Mai, 2022
Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 21.06.2022, ora 10:00, la sediul sau din Pitesti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, respectiv pâna la data de 31.12.2023, a unui post vacant de inspector de specialitate, gradul II, personal contractual, în cadrul Serviciului Dezvoltare ...
37. Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată a două posturi vacante de inspector de specialitate, personal contractual, în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor
14 Februarie, 2022
Primaria Municipiului Pitesti organizeaza, în data de 10.03.2022, ora 1000, la sediul sau din Pitesti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, respectiv pâna la data de 31.12.2023, a doua posturi vacante de inspector de specialitate, gradul II, personal contractual, în cadrul Serviciu ...
38. Servicii de certificare semnatură electronică - certificate digitale
Nr.57793/04.11.2021 ANUNȚ DE PARTICIPAREdepunere oferta pentru achizitia:Servicii de certificare semnatura electronica (certificate digitale) Primaria Municipiului Pitești, cu sediul in Pitești, str. Victoriei, nr.24, cod postal 110017, telefon 0248.213.994, fax 0248.212.166, e-mail: primaria@primariapitesti.ro, va invita sa depuneti of ...
39. PUD pentru imobilul din strada Take Ionescu nr.23
Direcția Arhitect ȘefCompartiment Dezvoltare UrbanaNr. 30996/08.06.2022 Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizarii investiției „Construire locuința unifamiliala” pe terenul situat în intravilanul municipiului Piteș ...
40. PUZ pentru terenul situat în extravilan DN 65B
Nr. 38426/18.07.2022 Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistica în vederea realizarii investiției „Construire hala producție” pe ...